Tegningsunderlag for Krag Jørgensen M/1894 Steyr

Det har dukket opp en bok som ser ut til å være tegningsunderlag som har blitt brukt i forbindelse med fabrikasjon av Krag-Jørgensen M/1894 ved Steyr.

Trykk på bildene for å se dem i høyere oppløsning.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Bokfront med segl oppe i venstre hjørne.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Segl i venstre hjørne.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Segl tilhørende Petter A. Poppe. Poppe var ingeniør ved KV’s tegnekontor før han reiste til Østerrike for å bistå igangsettingen av geværproduksjonen på Steyr fabrikken. Se kap. 10 i boka til Hanevik om Produksjon av K-J geværet i Steyr.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Første side med signaturene til representant for Steyr: A. Jungmair og representant for KV: P. A. Poppe. Datert August 1896.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Foto av M/1894 fra alle sider.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Material prøve tabell.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Kjemisk sammensettingstabell for materialene.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Alfabetisk deleliste for system K-J M/1894

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av løp

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av siktestol og sikteklaff-fjær.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Tabell over visierhøyder på baksiktet.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av sikteklaff og sikteskyver, siktestopper og siktestopperfjær. Avtrekker, avtrekkerhake, avtrekkerfjær og avtrekkerstift.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av klakkhylse, klakkhylsestift, kornskrue og korn. Ekstraktorskrue, sikringsskrue, settskrue, skjefteskruer og remhempeskrue. Sikteklaffskrue, siktestolskrue fremre og siktestolskrue bakre.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av låskasse.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detalj- og snitttegninger av låsekasse.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detalj- og snitttegninger av låskasse.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av sluttstykke.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av rørstykke, ekstraktor og ekstraktor hjelpefjær.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av hane, hanebolt, sikring, tennstempel og slagfjær.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av patron tilbringerarm og tilbringerskål..

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av magasinlokk.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av magasinbolt og tilbringerfjær.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av magasinavstenger, ekstraktor hjelpefjær, utkaster og utkaster stift.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av magasindeksel.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av underbeslag, reimhempe, overtrebeslag skrue, pussestokk mutter,hylse for forre skjefteskrue og overtrebeslag.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av øvre og nedre bånd, øvre og nedre båndfjærer, øvre og nedre båndskruer, båndskruemutter og koblingsøye.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av kolbekappe.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av kappelokk, kappelokk fjær, kappelokk stift og kappelokk fjærskrue.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av skjefte.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av skjefte, låskassedel.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av overtre.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av pussestokk.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av bajonett.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av bajonettgrep, bajonettlås, bajonettskjefte skrue med mutter og forsenkingshylse.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Detaljtegninger av balg, munnblikk, doppsko og klingeegg beskyttelse.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Gjengetabell.

Missing image
Foto: Lars Selnes. Bokens bakside.