Revolverpatroner

7,5 mm Nagant
9 mm Nagant
11 mm pinfire