Olsens Våbenværk, Bodø

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde