K. Fauskes Vaabenforretning, Hamar

Kaliber Id Produsent Produsentland Produksjonsår Type Modell Totallengde Utgangshastighet Kulediameter Kulevekt Kuletype Kulemantelmateriale Kulekjernemateriale Tennhettetype Hylselengde Hylsemateriale Basediameter Tennhettering Lukking Antall i eske Beskrivelse Bilde
16/65 - K. Fauskes Vaabenforretning, Hamar Norge - Haglpatron Express 65 - - - Hagl - Bly - 65 Papp - - Skillingbrett - Ja Ja