8x57JS MODERAT

På 30-tallet ble det innført krav om minimum 8 mm kaliber ved reinsdyrjakt. Dette medførte at Krag-Jørgensen geværene i kaliber 6,5x55 mm ikke lengre var tillatt. KV utviklet piper i kaliber 7,92 mm med kammer for Mausers patroner. Pipene ble solgt fra fabrikken og kunne enkelt tilpasses Krag-Jørgensen geværer og karabiner. Disse var mest sannsynlig i kaliber 8x57JS.

KV utviklet egne elgrifler med modellbetegnelse M/48 og M/51. Det ble benyttet piper for mitraljøse som ble dreiet ned og kammeret ble boret opp for kaliber 8x57JS. Pipene ble merket 7,9 x 57 MAUSER på venstre side. De første årene ble helt ordinær ammunisjon benyttet. Dette utsatte geværene for uforholdsmessig mye trykk.

Først sommeren 1958 kom det en egen særnorsk moderat jaktutgave av denne patronen fra A.S. Norma Projektilfabrikk.
8x57 MODERAT annonse

Foto: Jon Steinsnes

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
8x57JS MODERAT Hulspiss Hulspiss - ./ammo/8x57JSMODERAT/patroner/Patron-8x57JSMODERAT-Norma-Hullspiss-Side-1.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Hulspiss - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-10skudd-Norma-Hullspiss-Variant-5.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Hulspiss - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-10skudd-Norma-Hullspiss-2.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Hulspiss - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-10skudd-Norma-Hullspiss-Variant-1.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Helmantel - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-20skudd-Norma-Helmantel-1.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Hulspiss - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-20skudd-Norma-Hulspiss-1.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Helmantel - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-20skudd-Norma-Helmantel-Variant-1.JPG
8x57JS MODERAT Skarp Hulspiss - ./ammo/8x57JSMODERAT/esker/Eske-8x57JSMODERAT-20skudd-Norma-Helmantel-Etikett-1.JPG