7,92x61 MG Tung

Etter hvert som fly ble tatt i bruk i krigføring innså man i 1920-30 årene at det var behov for en kraftigere patron enn datidens 6,5x55 mm. I Norge hadde man tatt i bruk 7,92x57 mm patronen men det viste seg at rekkevidden var for dårlig, spesielt ved bruk av sporlys. Det ble derfor utviklet en ny patron i kaliber 7,92 med en lengre hylse. Hylselengden ble øket til 61mm og patronen fikk et prosjektil som veide 14,2 gram. Patronen ble laget i fire varianter. En vanlig skarp patron med mantel av tambak eller stål, en sporlyspatron med rødmalt kulespiss, løspatroner med umalt trepropp, og ekserserpatroner med fire langsgående riller og dreid messingkule.

Patronen ble tatt i bruk i 1937 og fremstilt ved Raufoss fram til 1944. Den ble brukt helt opp i 1960 årene. Den nye patronen fikk betegnelsen ”tung” for å skille den fra den eksisterende patronen med lettere kule. Alle Colt M/29 mitraljøsene skulle bygges om, men den tyske invasjonen satte en stopper for dette. Ved krigsutbruddet oppsto det forvirring da man hadde m/29 mitraljøser i begge kaliber i felten.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 3-1985, side 46).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
7,92x61 MG Tung Skarp Helmantel 1937-1944 ./ammo/792x61/patroner/Patron-792x61-MG-Tung-Helmantel-1938-1.JPG
7,92x61 MG Tung Sporlys Sporlys 193x-1942 ./ammo/792x61/patroner/Patron-792x61-MG-Tung-Sporlys-1938-1.JPG
7,92x61 MG Tung Sporlys Sporlys 1943- ./ammo/792x61/patroner/Patron-792x61-MG-Tung-Sporlys-1943-1.JPG
7,92x61 MG Tung Løspatron Trekule - ./ammo/792x61/patroner/Patron-792x61-MG-Tung-Lospatron-1.jpg
7,92x61 MG Tung Ekserserpatron Messingstang 1938 ./ammo/792x61/patroner/Patron-792x61-MG-Tung-Ekserser-1938-1.JPG
7,92x61 MG Tung Sporlys Sporlys 193x-1942 ./ammo/792x61/esker/Eske-792x61-MG-Tung-RA-Sporlys-50skudd-1943-1.JPG