7,65 mm Mauser

Raufoss Ammunisjonsfabrikker fikk lite nasjonale oppdrag i perioden etter første verdenskrig. For å holde fabrikken i gang forsøkte man å selge ammunisjon til andre nasjoner. Tyskland, som var en stor eksportør før første verdenskrig, hadde nå fått begrensede muligheter for å produsere ammunisjon.

I perioden fra 1925 til omkring 1937 ble det eksportert store mengder håndvåpenammunisjon. Patronene ble produsert etter kundens ønsker, og en av de mest vanlige var 7,65 mm Mauser med en hylselengde på 54 mm. Denne patronen ble opprinnelig konstruert for det belgiske Mauser M/1889 geværet.

Leveransene gikk i hovedsak til land i Sør-Amerika. RA merking er kjent med merking fra 1933, 1934 og 1935. I tillegg kan det ha blitt produsert hylser med landenes egne merker. Etter 1945 var det i hovedsak Argentina som brukte patronen. Den går derfor også under betegnelsen 7,65 mm Argentinsk Mauser.

Det er ikke kjente våpen fra Kongsberg Våpenfabrikk i dette kaliberet.

(Kilde: Raufoss Ammunisjonsfabrikker - Håndvåpenammunisjon gjennom 90 år, Vidar Andresen).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
7,65 mm Mauser Skarp Helmantel - ./ammo/765Mauser/patroner/Patron-765Mauser-Raufoss-Helmantel-RA-S-1933-S-1.JPG