RANO

Produksjonen av skytterlagsammunisjon var på begynnelsen av 60-tallet ulønnsom både for Norma og Raufoss. For Norma var det nærliggende å overføre produksjonen til Åmotfors i Sverige. Norske jegere og skyttere var meget kvalitetsbevisste, og det ble besluttet at det måtte være bedre å opprettholde produksjon i Norge, så nært forbrukerne som mulig, som samtidig var tilpasset norske forhold. Styret besluttet å innlede et samarbeid med Raufoss for å bedre lønnsomheten for begge med tanke på produksjonen av skytterlagsammunisjon. Grunntanken var en deling av produksjonen. Raufoss skulle produsere hylsene. Norma skulle kjøpe mantelmateriale og krutt fra Raufoss så lenge de var konkurransedyktige på pris og kvalitet. Norma skulle foreta kuleproduksjon og opplading/laborering.
Det ble opprettet en felles salgsorganisasjon kalt A/S RANO i 1965, som fikk kontorfellesskap med Norma. Gjennom årene ble det produsert mange forskjellige typer skytterlagsammunisjon. I begynnelsen av 1988 introduserte Våpensmia på Dokka den brasilianske skytterlagsammunisjonen Odin for det norske markedet. RANO bestemte at man skulle møte prisnivået til Odin for sesongen 1988. Det viste seg at Norma/Norma-Nittedal ikke hadde økonomiske muskler til å møte en slik prisreduksjon over tid. Etter forhandlinger ble det besluttet at Raufoss igjen skulle ta over alt ansvar for produksjon og salg av skytterlagsammunisjon fra midten av 1989. Raufoss betalte en sum for overtakelsen av alt produksjonsutstyret til Norma-Nittedal. Norma fikk en karensperiode på 5 år fram til 1. juli 1994. Med dette var RANO eventyret over.
(Kilde: A/S Norma projektilfabrik 100 år - 1894-1994, Ragnar Z. Lundquist, side 55-79)
ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.
Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-6.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Gammel-1.JPG
6,5x55 mm Kortholdspatron Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Ny-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Helmantel - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-10.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-M67-DFS-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-Brun-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Match Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Tambak-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Blank - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Tambak-93-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Match Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Match-9gram-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Blank - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp Rekrutt - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-1.jpg
6,5x55 mm Skarp Rekrutt -1989 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Nye-17-RN-89-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak -1989 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Nye-01-RA-89-1.jpg
6,5x55 mm Skarp D-spiss, Tambak - ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 mm Skarp D-spiss 1988 ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-1.jpg