4 mm Flobert

4 mm Flobert er en randtent patron der tennsatsen alene brukes for å drive fram kulen (inneholder ikke løst krutt). Den finnes i tre styrker; svak, middels og sterk, samt i to lengder; kort og lang. Patronene ble levert med og uten kule. I de uten kule kunne man sette inn kule selv. 4 mm Flobert finnes i 100 og 250 skuddsesker. 100 skuddseskene ble levert i karduser der 5 bokser var pakket sammen.

4 mm Flobert ble gjerne brukt i innleggsløp for våpen som egentlig var ment for større kaliber. F.eks. for 6,5x55 Krag-Jørgensen. Ved hjelp av dette kunne trening gjennomføres på korte avstander, gjerne innendørs, men rimeligere ammunisjon.

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
4mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/patroner/Patron-4mmFlobert-lang-blykule-1.JPG
4 mm Flobert kort Hylse Ingen ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-RWS-250skudd-Blank-1.JPG
4 mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-RWS-250skudd-PunktkugelNo7-1.JPG
4 mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-RWS-100skudd-lang-Kugel-Nr7-metall-1.JPG
4 mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-Dynamit-Nobel-100skudd-Kugel-Nr7-Metall-1.JPG
4 mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-Dynamit-Nobel-100skudd-lang-Kugel-Nr7-1.JPG
4mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-Dynamit-Nobel-100skudd-Kugel-Nr7-1.jpg
4mm Flobert lang Skarp Rundkule ./ammo/4mmFlobert/esker/Eske-4mmFlobert-RWS-100skudd-lang-Kugel-Nr7-1.JPG