.303 British

En del av de tidlige norske flyene var utstyrt med maskingeværer i kaliber .303. Det ble produsert skarpe patroner til disse ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker. De er kjent kun i et fåtall bunnmerkinger: 1929, 1932 og 1934. Det ble mest sannsynlig også laget små serier med ekserserpatroner. Hærens Flyvevesen bestilte 100 ekserserpatroner fra RA i 1931.

Spesialammunisjon ble kun importert fra England. Det er kjent en god del Kynoch produsert smoke tracer (røykspor ammunisjon med fosfor som gir brannstiftende effekt) med bunnmerke 1927. Til de første Lewisene som kom til Norge i 1917 skal det ha blitt levert både sporlys og brannammunisjon. Dette var spesielt beregnet på Zeppelinerne.

Kilder:

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
.303 British Skarp Helmantel ca 1929-1934 ./ammo/303British/patroner/Patron-303British-Raufoss-Helmantel-RA-1929-1.jpg