11 mm pinfire

En gang rundt 1859 gikk Marinen til innkjøp av sine første Lefacheux revolvere i kaliber 12mm stifttenning. Dette tenningssystemet var et av de aller tidligste og patronene er lett gjenkjennelig ved at det stikker ut en stift i bakkant. I tillegg er de helt uten hylsekrave.

I 1864 approberte Hæren også Lefacheux revolvere, men isteden for å kalle kaliberet 12mm, valgte man å kalle revolveren og patronen for 11mm. Patronene ble både importert fra utlandet og laget i Norge. Det er i dag vanskelig å avgjøre om en patron er militær eller sivil. I følge de norske tegningene kan de skarpe patronene ha hatt en hylselengde på enten 14,1mm eller 16,7mm. De patronene man vanligvis finner her i Norge og som man antar har vært i militær bruk, er merket enten med G, A eller dobbelt G. I tillegg til disse finnes det noen eksemplarer merket med den norske løven. Disse er sannsynligvis laget i Norge. De som er merket med G eller dobbelt G er sannsynligvis franske, mens de som er merket med A kan være norskproduserte.

I tillegg til de skarpe patronene ble det også laget to typer stifttente løspatroner. Den ene er lukket med kork og en som er lukket med en lærskive.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 2-1985, side 31-32).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
11 mm pinfire Blykule Blykule - ./ammo/11mmPF/patroner/Patron-11mmPF-blykule-2.JPG
11 mm pinfire Blykule Blykule - ./ammo/11mmPF/patroner/Patron-11mmPF-Eley-blykule-3.JPG
11 mm pinfire Blykule Blykule - ./ammo/11mmPF/patroner/Patron-11mmPF-G-blykule-1.JPG
11 mm pinfire Blykule Blykule - ./ammo/11mmPF/patroner/Patron-11mmPF-blykule-1.JPG
11 mm pinfire Blykule Blykule - ./ammo/11mmPF/patroner/Patron-11mmPF-GG-blykule-1.JPG
11 mm pinfire Løspatron Ingen - ./ammo/11mmPF/patroner/Patron-11mmPF-lospatron-1.JPG
11 mm pinfire Blykule Blykule 1899 ./ammo/11mmPF/esker/Eske-11mmPF-blykule-72skudd-1899-1.jpg