11,9 mm Lund

11,9 mm Lund ble konstruert som en ny skytterlagspatron og innført av Det Frivillige Skyttervesen (DFS) i 1897. På dette tidspunktet var produksjonen av Krag-Jørgensen geværer i gang ved Kongsberg Våpenfabrikk, men fabrikken klarte ikke dekke den store etterspørselen fra sivile skyttere. Da Forsvaret skulle avhende 4''' lundsgeværer, fikk DFS tilbud om å kjøpe en del av disse. På denne måten kunne skytterne forholdsvis raskt få tak i rimelige og brukbare rifler. Problemet var at disse benyttet en 12 mm randtent patron som ikke var omladbar. Forsvaret måtte beholde sin beholdning av 12 mm patroner så lenge Remingtongeværene fantes i arsenalene. En del av lundsgeværene var slitne etter tjeneste i Forsvaret. DFS foreslo derfor at pipene skulle bores opp fra 4’’’ (11,77 mm) til 11, 9 mm for å sikre at våpnene fikk felles kaliber. Dette ble gjort samtidig med at låsene ble bygget om fra randtenning til sentertenning. Hæren hadde avdekket svakheter med lundsgeværet som medførte dårlig hylseekstraksjon. DFS valgte derfor å forstørre kammeret, gi hylsen en svak flaskehals, samt større kravediameter slik at ekstraktoren skulle få bedre tak.

Hylsene ble bestilt i Tyskland og det skulle følge med 25 hylser og 50 kuler med hvert gevær. Nøyaktig antall hylser som ble bestilt er ikke kjent. Hylser og kuler fra Landsskytterstyrets beholdning ble også solgt via private forhandlere som L.H. Hagen & Co, Larsens Vaabenforretning, Norma Projektilfabrik samt Larsens Vaabenfabrik i Drammen. Senere bestilte flere av disse hylser med egne bunnmerkinger som «H. LARSEN LUND», «HAGEN LUND», «L.V. Chr.a. LUND». Olsen-Maseng endret ca 6000 Lundsgeværer til det nye kaliberet 11,9 mm Lund.

(Kilde: SARA Bulletin, 11,9 mm Lund, Øyvind Flatnes, No 143, Desember 2021, side 8-10).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
11,9 mm Lund Hylse Blykule ca 1900-> ./ammo/119Lund/patroner/Patron-119Lund-LVChra-blykule-1.JPG
11,9 mm Lund Hylse Blykule ca 1900-> ./ammo/119Lund/patroner/Patron-119Lund-Hagen-blykule-1.JPG
11,9 mm Lund Hylse - ca 1900-> ./ammo/119Lund/esker/Eske-119Lund-blykule-1.JPG