Rifle - M/1894 Krag Steyr

./guns/rifle/bilder/Rifle-Steyr-Krag-M1894-1-1.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Österreichische Waffen Gesellschaft, Steyr
Konstruktør..................... Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1894 Krag Steyr
Kaliber............................. 6,5x55mm
Produksjonsperiode.......... 1896-1897
Antall produsert................ 29000
Serienummer.................... 4B, 5B, 1-20000, 30001-39000
Produksjon pr år................ Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Totallengde....................... 1263 mm
Siktelinje.......................... 600 mm
Løpslengde....................... 763 mm
Løpsdiameter v/munning.. 15 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:200
Vekt.................................. 4000 gram
Sikte................................. Bueklaff, åpent 100-2200 m


Utstyr

Ammunisjon 6,5x55


Beskrivelse

Det ble ikke utarbeidet eget modellgevær til bruk ved fabrikken i Steyr. Modellgevær nr 4 fra Norge ble benyttet som utgangspunkt. Det ble laget to typegeværer med serienummer 4B og 5B ved Steyr på bestilling fra Norske myndigheter. Disse skulle være typiske eksempler på geværene fra Steyr for Felttøymesterekspedisjonen og for KV. Bilder av et av disse vises nedenfor.


Merking


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: - - Torbjørn Olsen - Serienummer: 5B. - Ett av to typegeværer produsert ved Steyr og levert til Norge.

Bilde mangler
Foto: - - Torbjørn Olsen - Serienummer: 5B. - Typegeværet ble prdusert tildlig i 1897 og er merket med stednavnet STEYR (i steden for det lange fabrikknavet Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft), samt produksjonsår på toppen av kassen.

Bilde mangler
Foto: - - Torbjørn Olsen - Serienummer: 5B. - Kassens venstre side er merket med serienummer, ÖWG kronen samt kontrollmerke fra Kaptein Paaske. Skjeftet er merket med kronet A som er børsemaker Oscar Andersens merke. Dette ble påført ved skillerad- og sluttbesikting. Under dette er våpenets serienummer påført.