6,5x55 mm (Krag og Mauser)

Patronen ble utviklet av den norsk-svenske kommisjonen i november 1893. Utgangspunktet var at man ønsket et mindre kaliber enn 10,15 mm som hadde vært brukt før. Dette for å gi en bedre og flatere kulebane, og for at soldatene skulle kunne ha med seg mer ammunisjon. I perioden like før århundreskiftet antok mange land relativt finkalibrede repetergeværer med våpenmagasin. Kalibrene som ble valgt ellers i Europa var stort sett fra 7,5 mm til 8 mm. Testingen i Norge startet med kaliberet, hvor det viste seg at 6,5 mm ga best resultater, deretter så man på hylse og hylselengde, og endte da opp med en 55 mm lang hylse. Prosjektilet som ble brukt til å begynne med, ble kalt for B-prosjektil, og var en 10,1 grams kule med rund spiss. Andre land gikk over til spissere og lettere kuler for å gi flatere kulebane og høyere utgangshastighet, og i 1925 ble en 9 grams spiss kule, det såkalte D-prosjektilet, approbert i forsvaret. Selv om lignende kuler er i bruk til konkurranseskyting også i våre dager, har det kommet et vell av andre kuler for å gi bedre presisjon, høyere utgangshastighet og flatere kulebane.

ADVARSEL: Vær nøye med å bruke patroner beregnet for Krag-Jørgensen dersom du skal skyte med Krag. Løse patroner i kaliber 6,5x55 mm Mauser kan fort forveksles med 6,5x55 mm Krag. Mauser patronene er ladet for høyere trykk enn en Krag-Jørgensen geværet er konstruert for og kan i værste fall medføre våpenspregning.

Kaliber Type Kule Produksjon Detaljer Bilde
6,5x55 Signalpatron Signal ca 1908- Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Hvit-1.jpg
6,5x55 Signalpatron Signal ca 1908- Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Sporlys-Gronn-Side-1.jpg
6,5x55 Signalpatron Signal ca 1908- Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Signal-Rod-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Side-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1951-Side-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-1902-Side-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Hotchkiss-Side-1.JPG
6,5x55 Ekserserpatron Trekule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-1910-Side-1.jpg
6,5x55 Ekserserpatron Trekule Etter2VK Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Trekule-Drill-Etter2VK-Side-1.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-6.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Gammel-1.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Ny-1.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Kortholdskule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-1.jpg
6,5x55 Kortholdspatron Kortholdskule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Korthold-xxxx-Side-2.jpg
6,5x55 Kortholdspatron Juniorkule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Junior-1910-Side-1.jpg
6,5x55 Korthold Salonkule - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Salong-1919-Side-1.jpg
6,5x55 Korthold Korthold - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Blykule-Side-1.JPG
6,5x55 Korthold Korthold - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Korthold-Tom-Mantel-Side-1.JPG
6,5x55 Drivpatron Ingen 1942-1944 Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Drivpatron-Side-1.JPG
7mm Krag Forsøkspatron Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-7mm-Forsok-1891-Side-1.jpg
6,5x55 SR Forsøkspatron Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55SR-Forsok-1893-Side-1.jpg
6,5x55 Skarp Helmantel 1894-1926 Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-K-K-98-2.JPG
6,5x55 Kniv Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-KNIV-09-RP-1924-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel 1923-1925 Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-1925-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel 191x-1941 Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1941-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel 1942-1945 Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1942-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel 1946-19xx Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-RA-1948-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel 1945 Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-Tysk-Side-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-D-kule-6-8-RA-1934-1.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Kortholdskule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Korthold-3.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Kortholdskule 1973 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Bakelittfabrikken-50skudd-Korthold-NM111-01-BF-73-6.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Hotchkiss-Rustmester-Morch-HA-helmantel-1.JPG
6,5x55 Signalpatron Signal ca 1908- Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Signal-Hvit-xxxx-1.jpg
6,5x55 Skarp B-kule 1896 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-HA-10skudd-Helmantel-1896-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1905 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1905-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1908 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1908-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1914 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1914-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel 1916 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1916-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1917 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-1.jpg
6,5x55 Skarp B-kule 1917 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1917-Omladet-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1918 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1918-3.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1905/1920 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1920-1.jpg
6,5x55 Skarp B-kule 1921 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1921-1.jpg
6,5x55 Skarp B-kule 1922 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1922-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1924 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1924-1.JPG
6,5x55 Skarp B-kule 1925 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1925 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1925-2.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1925 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1925-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1926 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1926-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1928 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1928-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1929 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1929-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1930 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1930-1b.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1932 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1932-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1933 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1933-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1937 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1937-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1939 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1939-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1940 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1940-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1941 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-D-kule-1941-2.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1942 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1942-3.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1943 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1943-2.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1944 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1944-stiftet-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1945 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1945-stiftet-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1946 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1946-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1947 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1947-2.jpg
6,5x55 Korthold Juniorkule 1937 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1937-1.JPG
6,5x55 Korthold Juniorkule 1938 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1938-1.jpg
6,5x55 Korthold Juniorkule 1940 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Juniorkule-1940-1.JPG
6,5x55 Korthold Salonkule 1928 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1928-1.JPG
6,5x55 Korthold Salonkule 1935 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1931-1.JPG
6,5x55 Korthold Salonkule 1935 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1935-1.JPG
6,5x55 Korthold Salonkule 1937 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1937-1.JPG
6,5x55 Korthold Salonkule 1940 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1940-1.jpg
6,5x55 Korthold Salonkule 1946 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1946-1.jpg
6,5x55 Korthold Salonkule 1950 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Mantlettrekule-1950-1.JPG
6,5x55 Løspatron Trekule 1925 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1925-1.JPG
6,5x55 Løspatron Trekule 1942 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1942-1.JPG
6,5x55 Løspatron Trekule 1943 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-Trekule-1944-Madsen-1.JPG
6,5x55 Løspatron Trekule 1944 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1944-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule 1946 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1946-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule 1950 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1950-1.jpg
6,5x55 Løspatron Trekule 1951 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Trekule-1951-1.jpg
6,5x55 Kortholdspatron Kortholdskule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Korthold-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule 1941-1943 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Kynoch-20kudd-Skarp-1.JPG
6,5x55 Ekserserpatron Trekule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Ekserser-2.JPG
6,5x55 Helmantel Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-101gr-1.jpg
6,5x55 Blyspiss Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-5gr-1.JPG
6,5x55 Blyspiss Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-1.JPG
6,5x55 Helmantel Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantlede-101gram-1.jpg
6,5x55 Blyspiss Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-Selfangst-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-3.JPG
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-nye-hylser-2.JPG
6,5x55 Skarp Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Rekrutt-patroner-1.jpg
6,5x55 Skarp Korthold - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Ovelsespatroner-brukte-hylser-1.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Juniorkule 1950 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Junior-21-APR-1950-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-nye-hylser-1.JPG
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-nye-hylser-02317-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule 1947 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Helmantel-brukte-hylser-1947-1.jpg
6,5x55 Skarp Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-brukte-hylser-10gram-1.jpg
6,5x55 Skarp Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50skudd-Blyspiss-nye-hylser-10gram-087701-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 Skarp Helmantel, Tambak - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-omladd-B45-1-6-1.jpg
6,5x55 Jaktpatron Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-1.jpg
6,5x55 Jaktpatron Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-Variant-1.jpg
6,5x55 Jaktpatron Blyspiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Blyspiss-101gram-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-nye-hylser-9gram-1.jpg
6,5x55 Skarp D-kule - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-20skudd-Helmantel-Dspiss-1.jpg
6,5x55 Skarp Helmantel, Tambak - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-63-1-6-1.jpg
6,5x55 Skarp Helmantel, Tambak Match - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-20skudd-Helmantel-4-RA-71-2-0-1.jpg
6,5x55 Kortholdspatron Kortholdskule 1973 Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Bakelittfabrikken-50skudd-Korthold-NM111-01-BF-73-1.JPG
6,5x55 Skarp D-spiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Metallverken-Aage-Lytomt-50skudd-Helmantel-1.JPG
6,5x55 Skarp D-spiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Os-Sykle-Sportsforretning-50skudd-Helmantel-1.JPG
6,5x55 Skarp Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Norma-50kudd-Helmantel-Silverskudd-038810-1.jpg
6,5x55 Skarp Helmantel - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-10skudd-Helmantel-304229-1.JPG
6,5x55 Skarp Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-1.jpg
6,5x55 Kortholdspatron Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-RANO-Rekrutt-Omladd-1.JPG
6,5x55 Kortholdspatron Rekrutt - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Rekrutt-Omladd-Brun-1.jpg
6,5x55 Skarp D-spiss, Tambak - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 Skarp D-spiss, Tambak - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Super-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 Skarp Tambak - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Tambak-93-Nye-Hylser-1.jpg
6,5x55 Skarp D-spiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Omladde-Hylser-1.jpg
6,5x55 Skarp D-spiss - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-50skudd-Helmantel-Silver-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 Skarp D-spiss TAMBAK - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-1.JPG
6,5x55 Skarp D-spiss TAMBAK - Mer info ./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-93gram-Nye-Hylser-1.JPG