Reglementer

Reglementer er en viktig kilde til tekniske data og informasjon om bruk. Her finnes diverse reglementer relatert til våpen med tilknytning til Kongsberg Våpenfabrikk.

Tittel Årstall
Brug og behandling af de til Benyttelse af Kobberhylsepatroner forandrede 4'''s Kammerladningsgeværer 1868
Haandbog for den menige infanterist 1881
Instruks for Skydeøvelser med Revolver m/93 1897
Skytebok for gutter i by- og landsskolerne 1909
Haandbog for den menige soldat - F. For trænkorpset 1909
Instruks for Felttjenesteøvelser 1909
Soldatens Bok 1913
Utrustnings- og Pakningsplan for et Infanteriregiment 1917
Beskrivelse av og instruks for skyteøvelser med 11,25 mm. automatisk pistol model 1914 1917
Veiledning i Ildledelse ved infanterikompani (Bataljon) mot mål på jorden 1924
Håndbok for Infanteristen 1925
A59 Skyteinstruks for gevær, karabin og maskingevær. (Sk. I). 1930
Plancher til Colt mitraljøse m/29 1931
A43 Beskrivelse av maskingevær m/1914 og m/1922 1936
UD 6-40a (m/Tillegg 1 og 2) Beskrivelse av Colt mitraljøse m/29 1937
7,62 mm Karabin M/98kF1 1956
11,25 mm COLT PISTOL og instruks for skyting med pistol 1956
TH-9-1005-25/222-14 1., 2., 3. og 4. linjes vedlikehold for 7,62 MM x 63 M/59 og 7,62 MM x 51 M/59F1 1965
MS 8-5 7,62 x 51 mm AUTOMATISK GEVÆR (AG3) 1967
TH-9-1005-25/225-14 GEVÆR, AUTOMATISK, 7,62 x 51 mm, AG3 - 1., 2., 3. og 4. LINJES VEDLIKEHOLD 1968
UD 5-8 Våpentjeneste Gevær - 7,62 mm x 51 automatisk gevær 3 (AG3) - Våpenkjennskap 1981
Skytebok for skyting med AG3 1981
UD 6-2-1 Våpentjeneste maskinpistol 9 mm x 19 MP5 (A2N-A3N) Hefte 1 Våpenkjennskap 1988