Karabin - M/1895 Krag

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Krag-M1895-2583-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583.Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen
Kunde.............................. Hæren (Kavaleri)
Modell.............................. M/1895 Krag
Kaliber............................. 6,5x55mm
Produksjonsperiode.......... 1894-1906
Antall produsert................ 5843
Serienummer.................... 59-63, 90-91, 1-850, 851-2350, 2351-3130, 4697-5130, 7031-7780, 8531-9280
Produksjon pr år................ Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Totallengde....................... 1015 mm
Siktelinje.......................... 400 mm
Løpslengde....................... 520 mm
Løpsdiameter v/munning.. 15 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:200
Vekt.................................. 3400 gram
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Bueklaff, åpent 100-2200 m


Utstyr

Patronskulderbelte
Ammunisjon 6,5x55


Beskrivelse

Krag-Jørgensen M/1895 ble approbert ved kongelig resolusjon 14. desember 1895. Produksjonen av disse startet våren 1898. Låskassene var i utgangspunktet identisk med M/1894. Overtreet dekket imidlertid låskassens gjengeparti, noe som gjorde falsen i kassen for overtreet unødvendig. Et løst, ringformet beslag ble festet rundt kassen som fungerte som feste for overtreet.

En annen forskjell fra M/1894 var at magasinavstengeren var endret slik at den ikke skulle stikke ut, samt at sikringsfløyen var avrundet og forkortet. Avtrekkerbøylen var avfilt på venstre fremre side slik at karabinen skulle ligge bedre mot ryggen.

Pipene var 52 cm mot geværets 76 cm, og de manglet bajonettklakk. Den hadde en ny type klakkhylse med et forsikte som var av mindre dimensjoner enn M/1894. Pipene hadde munningsdiameter på 15 mm.

Siktestolen var rett avskåret i bakkant, og hadde et løst stålbeslag i enden for å holde overtreet på plass. Siktestolen var endret for å gi rett oppsats med B-ammunisjon og kort pipe.

Skjeftene var av valnøtt og hadde noe spinklere dimensjoner enn M/1894. Kolben var 15 cm kortere. Utstøterstokken var fjernet. Kolbekappen var svakt buet i side og fulgte kolben. Det var ikke åpning for pussesake i kolben. Nedrebåndet hadde remfeste på venstre side. Under kolben var det et øye for remmens karabinkrok. Øyet var ca 2 cm bak pistolgrepet.

Det ble approbert en egen munningshette for karabinen. Denne hadde en kortere skjerm enn den for M/1894 for å passe over den mindre kornklakken.

På grunn av endring i bæremåten for karabinene i kavaleriet ble det approbert en modellendring 7. mars 1908. Endringen bestod i at et ekstra øye for karabinkroken ble linket fast til underbeslaget gjennom det opprinnelige hullet for geværremmen (som uansett ikke ble benyttet av kavaleristene). En liten stoppebolt ble plassert i et lite hull boret fra innsiden av underbeslaget. På de fleste karabiner ble øyekroken på kolben beholdt. Selv om endringen ble approbert har ikke alle karabiner blitt utsatt for denne endringen.


Merking

Siden overtreet dekket kassens gjengeparti ble våpenets merking plassert på bakre høyre del av låskassen foran hevarmen. Karabinenes serienummer, produksjonsår, KVs kronede K og kontrollørstempel ble påført her. Fra 1905/06 ble også HM Kong Haakons monogram påført. Som for andre våpen solgt ut fra Hæren ble enkelte karabiner merket med løve.

Alle vesentlige deler ble påført hele våpennummeret. Fjærene ble ikke merket.

Nummer 1-850 ble besiktiget av Kapt. O.A. Julsrud. Nummer 851-1530 ble besiktiget dels av PrLrt. B. Cranner og dels av Rustmester J. Mørch. Nummer 1531-2350 ble hovedsakelig kontrollert av Rustmester J. Mørch. Enkelte spredte nummer ble besiktiget av Kapt. B. Cranner. Disse er merket med hans C. Fra nummer 2351 ble samtlige karabiner besiktiget og stemplet av Kapt. B. Cranner.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583. - Magasinlokket er åpent og klart for etterfylling.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583. - Patronene lagt inn i magasinet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 2583. - Magasinlokket er lukket og første patron er klar for å bli kamret. Dette geværet har kontrollmerke av B. Cranner, 1900.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Serienummer: 1323. - Avtrekkerbøylen har en spesiell form ved at den smalner inn på den ene siden mot reimkroken.

Bilde mangler
Foto: FMU - Askild Antonsen

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 322.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 9198.