Mikrometersikte - L.H. Hagen & Co

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Mikrometersikte-LHHagen-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Mikrometersikte fra L.H. Hagen for Krag-Jørgensen.Modell og produksjon

Type................................ Mikrometersikte
Produsent........................ L.H. Hagen & Co
Konstruktør..................... L.H. Hagen & Co
Kunde.............................. Private
Modell.............................. L.H. Hagen & Co


Tekniske Data

Totallengde....................... - mm


Beskrivelse

Krag-Jørgensen gevÌrene i den sivile serien ble i utgangspunktet levert med samme baksikter som HÌrens gevÌrer. Disse kunne kun justeres i høyde for hver 50 m skyteavstand. Sideretning kunne kun justeres ved hjelp av kornskruen pü forsiktet.

Dette var ikke spesielt praktisk ved sivil bruk der man ønsket finere innstilling i forhold til skyteavstand samt en praktisk müte ü justere for sidevind.

En rekke leverandører av mikrometersikter dukket opp. Disse kunne enkelt erstatte det originale baksiktet og ga mulighet for fininnstilling büde i side og høyde. I eldre utgaver av Norsk Skyttertidene finnes annonse for stillbare baksikter.

En variant av mikrometersiktene ble levert av L.H. Hagen som vist her. Denne har 12 delstreker pü sidestillingen merket pü hver tredje strek med hhv 0-3-6-9. Justeringen er trinnløs (ikke knepp).


Merking

Toppen av sikteklaffen er merket med "L.H. HAGEN & CO".


Kilder
  • Norske MilitĂŚrgevĂŚrer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 178-179, 362

Brukt til vĂĽpen

Krag-Jørgensen M/1894


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Jon Steinsnes - Prisliste med mikrometersikte fra Hagen fra 1912.

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Annonser fra Norsk Skyttertidende 22. mars 1916.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland