Bøssemakerkasse - Verktøy for 6,5 mm geværer

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Bossemakerkasse-Tidlig-1.jpg
Foto: - - Magne Samdal - Børsemakerkasse for Krag-Jørgensen geværet.Modell og produksjon

Type................................ Bøssemakerkasse
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Forsvaret
Modell.............................. Verktøy for 6,5 mm geværer


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse

Ved innføring av Krag-Jørgensen geværet ble de militære børsemakerne ustyrt med egne sett med spesialverktøy og tolker, samt sett med kasser med reservedeler. Ved hjelp av disse settene kunne børsemakerne foreta nødvendig vedlikehold og reparasjoner ute ved avdelingene.

En spesiell børsemakerkasse ble utviklet med verktøy for å skru ut piper, tolker for kaliber og rifler, maksimal og minimal kammertolk, diverse bor for kammer, kuleskråning og pipeende, tolk for sikteoppsats samt diverse andre verktøy.

Børsemakerne i regimentene hadde i tillegg et stort opplegg av reservedeler og ytterligere verktøy som inngikk i ”Bøssemagerkasse for infanteri”. Delene var i hovedsak typiske slitasjedeler.

Børsemakerne hadde også spesialutstyr i for effektiv puss og innsetting av geværene med lagringsfett for langtidslagring.

Det ble også laget børsemakersett som ble tilbudt sivile børsemakere.


Merking


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 360-361

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Magne Samdal

Bilde mangler
Foto: - - Magne Samdal

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Løpstolk for 6,5 mm.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland