Ladeverktøy - For Krag patroner, Jensen Lademaskin

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-1.jpg
Foto: - - Finn Olav Olsen - Jensen lademaskin.Modell og produksjon

Type................................ Ladeverktøy
Produsent........................ Jensen
Konstruktør..................... Jensen
Kunde.............................. Private
Modell.............................. For Krag patroner, Jensen Lademaskin
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse

Jensen lademaskin med nødvendige stasjoner for ladning av komplett patron. Ytterste stasjon fungerer som hetteuttaker når en stang med nål settes inn. Innerste stasjon presser hylsehalsen og setter inn ny hette. Hendelen på siden løser hylsen etter pressing. Etter fylling av krutt flyttes patronen til ytterste stasjon igjen der en kuleisetter ble brukt for å presse kulen på plass.

Denne modellen ble annonsert blant annet i Norsk Skyttertidende i 1909.


Merking

Ingen merking


Kilder
  • Krag-Jørgensen geværet, Karl Egil Hanevik, -, side: 322

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Stang for uttaking av brukt tennhette.

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Hylsen støttes i brunnen av en stang med en splitt som gjør at den brukte hetten kan presses ut. I denne stasjonen brukes en stang for uttaking av hette kombinert med kuleisetteren for å presse hetten ut.

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Hylsehalsen presses og ny hette settes inn. Hendelen på venstre side brukes for å løsne hylsen etter pressing.

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Hylsen tilbake i ytterste stasjon. Nå med kulesisetter for å presse kulen på plass.

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Kuleisettere for ulike kuletyper.

Bilde mangler
Foto: - - Finn Olav Olsen - Jensens lademaskin-annonse fra "DEN 17de MAI" den 18.mars 1898.