Geværgranatbeger - Tysk modell

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Granatsett-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild AntonsenModell og produksjon

Type................................ Geværgranatbeger
Produsent........................ Diverse tyske produsenter
Modell.............................. Tysk modell


Tekniske Data

Totallengde....................... 248 mm
Vekt................................. 835 gram
Løpslengde....................... 130 mm


Beskrivelse

Det tyske geværgranatbegeret for K98k ble modifisert for bruk på Krag-Jørgensen. Modifiseringen besto i at det ble frest ut plass for bajonettklakken i bunnen av festestykket.

Geværgranatbegeret veier totalt 835 gram. Løpet veier 285 gram. Totallengde sammensatt er 248 mm. Festestykket er 150 mm langt, mens løpslengden er 130 mm. Løpsdiameteren er 30 mm. Målt i bunnen av riflene er diameteren 31 mm. Løpet har 8 rifler.

Det ble levert en egen norsk type av drivpatron som ble levert fra Raufoss i perioden 1943-1945. En del granater ble også tilvirket ved Raufoss. Noen av disse kan være omlaborerte tyske granater og er datert etter krigen.


Merking

Geværgranatbegeret er merket med tysk fabrikkode (f.eks fnh) og waffenamt stempler.


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 360

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Dette eksemplaret er ikke modifisert for bruk på Krag-Jørgensen.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Antipersonellgranat (lengde 142mm) og antitankgranat (lengde 181mm).

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Antipersonellgranat klar til utskyting.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Antitankgranat klar til utskyting.