Pussesnor - Pussesnor for Krag-Jørgensen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Pussesnor-2.JPG
Modell og produksjon

Type................................ Pussesnor
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren, Marinen og private
Modell.............................. Pussesnor for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode.......... 1893-
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... 2300mm, lodd og med tapp: 63 mm


Beskrivelse

I 1893 ble det foreslått å approbere en pussesnor. Den bestod av en enkel snor med et lodd i enden. Snoren hadde et øye på midten for pusselapp. Noen snorer hat to øyer, en på midten og en i enden. Loddet hadde til å begynne med en liten tapp i enden. Denne var praktisk dersom utstøterstokken satt fast. Man kunne da stikke tappen inn i øyet på utstøterstokken og vri den løs. Senere ble loddet forenklet og tappen ble fjernet. Det fantes også en tid en liten børste som kunne festes på snoren ved puss.


Merking

Ingen merking.


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Sen type pussesnor der tappen på enden av loddet er fjernet.