Oljeflaske - Ojeflaske for Krag-Jørgensen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Oljeflaske-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild AntonsenModell og produksjon

Type................................ Oljeflaske
Produsent........................ Bl.a. G. Roth i Østerrike og Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren, Marinen og private
Modell.............................. Ojeflaske for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode.......... 1895-
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... 83 mm


Beskrivelse

7. mars 1894 approberte FD den første utgaven av oljeflasken. Flaskene var konstruert slik at de kunne legges i et rom bakerst i kolben på geværene. Karabinene hadde ikke slike rom, så for disse hadde soldatene flasken i patrontasken eller lommene.

4. mai 1894 approberte Feilthøimesterexpeditionen en egen arbeidsmodell av oljeflasken. Det finnes små variasjoner i utformingen av flaskene.

Etter en anbudsrunde i 1894 ble det bestemt at oljeflaskene skulle produseres av G. Roth i Østerrike. Disse ble produsert for 0,118 pr stk. Det ble bestilt 35 000 stk i 1895. Til sammen leverte G. Roth nesten 60 000 oljeflasker frem til århundreskiftet. Etter hvert ble produksjonen overført til norske produsenter. Mest sannsynlig produserte også KV slike flasker.

Oljeflaskene er rundt 83 mm lange og 18 mm tykke.


Merking

Ingen merking.


Kilder
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3