Skarpskytter - M/58

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Mauser-M58-65-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 65. - M/58 med flammedemper.Modell og produksjon

Type................................ Skarpskytter
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/58
Kaliber............................. 7,62x63mm
Produksjonsperiode.......... 1956-1958
Antall produsert................ 157
Serienummer.................... 5-161


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Løpslengde....................... 700 mm


Beskrivelse

HVK og KV fikk i oppgave å utarbeide spesifikasjoner og tegninger for et nytt våpen. Det ble tatt utgangspunkt i M/51 og forslag fra Skyte og Vinterskolen for Infanteriet. Det skulle lages 10 prøvegeværer som skulle prøves ut sammen med forrige modell.

Følgende spesifikasjoner skulle gjelde for de nye geværene:

- skjeftet skulle bli smalest øverst og bredest nederst

- skjeftevinkelen og skjeftets form bak pistolgrepet skulle beholdes

- pistolgrepet skulle bli mindre utpreget

- forskjeftet måtte tilpasses m/51 pipen og bli smalere øverst

- serratering på forskjeftet skulle fjernes og lengden skulle bli som m/51

- hevarmens kule skulle bøyes opp og bak i henhold til en modell

- pipen skulle følge m/51 sin form fram til ca 100mm fra brystningen på pipen. Deretter skulle pipen ha rett kon fram til en munning på 19 mm. Pipelengden skulle være 700 mm.

- ingen gjenger for flammedemper

De 10 våpnene ble levert fra KV til SVI i november 1958 og hadde serienummer 115-124.

Prøveskyting ble gjennomført som presisjonsskytinger på 300 m i perioden 18.-20. November 1958. Mindre justeringer ble gjort. Bajonettfestet ble fjernet. Ett nytt prøvegevær med serienummer 125 ble laget.

Ut i 1959 ble et nytt parti på 36 geværer med serienummer 126-161. Disse var basert på nr 125. Geværene ble benyttet til videre feltmessige prøver med siktemidler, deriblant med kikkertsikte.

11. Juli 1961 ble våpenet med diopter og kikkertsikte approbert.


Merking

Låskassens venstre side er merket med serienummer og kontrollmerke (A med ring rundt). I tillegg er den merket med kronet K, MOD. 58 HÆR. Framsiktets festering rundt løpet er merket med KAL 762.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 65.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 65.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 65.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 65.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 65.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 65. - Pipe med flammedemper.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Serienummer: 65. - Her vises kontrollmerket A med sirkel oppe til høyre for serienummeret.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80. - M/58 uten flammedemper.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80.

Bilde mangler
Foto: - - Lars selnes - Serienummer: 80. - Pipe uten flammedemper.