Battue - Kongsberg 393

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Lakelander-389-Battue-1.JPG
Foto: - - Norsk ForsvarsteknologiModell og produksjon

Type................................ Battue
Produsent........................ Kongsberg Small Arms
Konstruktør..................... Lakelander
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Kongsberg 393
Kaliber............................. 7x64, 9,3x62 Mauser
Produksjonsperiode.......... 1993
Antall produsert................ Ikke offentlig
Serienummer.................... A, B serie


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Totallengde....................... 1072/1081/1081 mm
Løpslengde....................... 550/550/550 mm
Løpsdiameter v/munning.. 17 mm
Vekt.................................. 3350/3400/3400 gram


Beskrivelse

Kongsberg 393 ble levert med forskjellige typer skjefter etter kundes ønske. Det ble levert skjefter i Standard, Luxe, Classic. Tekniske data ovenfor gjelder for Standard/Luxe/Classic.

For kalibrene oppgitt på denne siden er følgende bokstavkoder foran serienummer benyttet:

A: Rechts kasse/stokk (høyre)

B: Links kasse/stokk (venstre)


Merking

Kassens side er merket med Kongsberg K, serienummer, "Kongsberg" og "Mod 393". Serienummer bestĂĄr av en bokstav og fire siffer.

Løpets side er stemplet med kaliber.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi

Bilde mangler
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi

Bilde mangler
Foto: - - Norsk Forsvarsteknologi