Karabin - Lakelander 389

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Karabin
Produsent........................ Norsk Forsvarsteknologi
Konstruktør..................... Lakelander
Kunde.............................. Private
Modell.............................. Lakelander 389
Kaliber............................. .308 Win, 9,3x62 Mauser
Produksjonsperiode.......... 1990
Antall produsert................ Ikke offentlig
Serienummer.................... A, B serie


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 5
Løpslengde....................... 457 mm
Løpsdiameter v/munning.. 17 mm


Beskrivelse

Lakelander 389 ble levert med forskjellige typer skjefter etter kundes ønske. Det ble levert skjefter i Standard, Luxe, Classic. Tekniske data ovenfor gjelder for Standard/Luxe/Classic.

For kalibrene oppgitt på denne siden er følgende bokstavkoder foran serienummer benyttet:

A: Rechts kasse/stokk (høyre)

B: Links kasse/stokk (venstre)

X: Enkeltskudd kasse med Rechts kasse/stokk (høyre)

Y: Enkeltskudd kasse med Links kasse/stokk (venstre)


Merking


Kilder