Rifle - M/1884 Jarmann

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Jarmann-M1884-11285-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 11285. - Jarmann M/1884 for Hæren. Dette eksemplaret er produsert i 1888.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Jacob Smith Jarmann
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1884 Jarmann
Kaliber............................. 10,15 Jarmann
Produksjonsperiode.......... 1883-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... 1-14370


Tekniske Data

Mekanisme....................... Bolt
Magasinkapasitet................ 8
Totallengde....................... 1350 mm
Løpslengde....................... 830 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Venstre
Riflestigning....................... 1:558
Vekt.................................. 4400 gram
Skjefte.............................. Valnøtt
Sikte................................. Bueklaffsikte og åpent korn


Utstyr

Kårdebajonett - M/1884


Beskrivelse


Merking

Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K er stemplet på skjeftet og pipen. Serienummer er stemplet på pipen, hevarmen, under hanen, på sluttstykket, siktestolen, siktet, skjeftet, kolbekappen, skjeftebåndene og avtrekkerbøylen.

Kontrolloffiseren stemplet pipen, skjeftet og siktet. Max Lund var kontrolloffiser fram til sommeren 1893. Jacob Maximilian Gran Paaske kontrollerte geværene med nr 25099-27111. O.A. Julsrud kontrollerte geværene med nr 27112-27850. Rustmester Rasmussen har etter alt å dømme kontrollert enkelte geværer. Samtlige av Marinens geværer må ha blitt kontrollert av Max Lund.

Kongens navnesiffer ble normalt stemplet ved kontrolloffiserens stempel på pipen.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 11285.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 7591.

Bilde mangler
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Tegning av Jarmann M/1884 med kårdebajonett og balg

Bilde mangler
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Jarmanns repetermekanisme M/1884

Bilde mangler
Foto: Hærmuseets Årbok 1971-1972 - O. Nielsen - Forandringer som ble gjort med mekanismen til repetergevær M/1884

Bilde mangler
Foto: - - Vidar Andresen - 10,15x61R Jarmann originale kammermål datert 1918.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann (LK12444/HAO923)

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Unummerert forsøksmodell for Jarmann