Rifle - M/1857

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-Marine-1442-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1442. - M/1857 kammerlader for Marinen.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1857
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1857-1860
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1855
Etterfølgende modell.......... M/1857/67 Landmark


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1230 mm
Løpslengde....................... 750 mm
Rifling................................ 6
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Vippesikte og åpent korn


Beskrivelse

M/1857 er et kammerladningsgevær med to bånd produsert for Marinen. Geværet er basert på M/1855 og skiller seg fra dette ved at M/1857 har en kraftigere kolbekappe som omslutter kolbens hæl.

I 1867 ble det bestemt at alle M/1857 skulle bygges om til patron etter Landmarks system. Geværet fikk da betegnelsen M/1857/67 Landmark.


Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.


Kilder

    Flere bilder

    Bilde mangler
    Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1442. - Produksjonsår 1859.