Rifle - M/1857

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1857-Marine-1442-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1442. - M/1857 kammerlader for Marinen.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1857
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1857-1860
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Basert på modell............... M/1855
Etterfølgende modell.......... M/1857/67 Landmark


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1230 mm
Løpslengde....................... 750 mm
Rifling................................ 6
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Vippesikte og åpent korn


Utstyr

Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

M/1857 var den femte kammerladermodellen produsert spesielt for Marinen bare to år etter sin forgjenger M/1855. Kaliberet er 18 lødig. Modellen har bare to bånd, og samme kraftige hane som sin forløper M/1855. M/1857 har et vippesikte festet foran på kammerhuset. Modellen skiller seg også fra sin forløper ved at den har en kraftigere kolbekappe som omslutter kolbens hæl.

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1857 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1857/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1857. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.


Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.


Kilder

    Flere bilder

    Bilde mangler
    Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1442. - Produksjonsår 1859.