Rifle - M/1848/57 - Modell I

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1848-57-Modell-I-21-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 21. - Kammerlader M/1848/57 Modell I produsert ved Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren (Krigsskolen)
Modell.............................. M/1848/57 - Modell I
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1857-1858
Antall produsert................ 25
Serienummer.................... 1-25
Basert på modell............... M/1848 - Modell I


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1260 mm
Løpslengde....................... 773 mm
Antall rifler........................ 6
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1857 - Modell I
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

Krigsskolens M/1848 geværer hadde en sabelbajonett som etter en tids bruk viste seg å ha en for svak konstruksjon. Piperingen på bajonetten var laget av tynn messing som lett bøyde seg under bruk. Dette medførte at den ikke lengre kunne festes til geværpipen. Konstruksjonskomiteen hadde jobbet med en ny bajonett for underoffiserer i infanteriet og mannskaper i jegerkorpset. 13. februar 1857 ble det besluttet at Krigsskolens geværer også skulle utstyres med denne bajonetten. I samme omgjøring ble spissprosjektilsikte M/1855 innført. Omgjøringen var ferdig 13. mars 1858. Dette omgjorte geværet har i ettertid blitt kalt M/1848/57 etter datoen for når omgjøringen ble bestemt.


Merking

Merking som det opprinnelige Krigsskolegeværet M/1848.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 108-113

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 21.