Rifle - M/1849/55 Liége

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-55-863-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 863.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ A. Francotte, Liége, Belgia
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1849/55 Liége
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1855-
Antall produsert................ mindre enn 2000
Serienummer.................... innenfor 1-2000
Basert på modell............... M/1849 Liége
Etterfølgende modell.......... M/1849/55/59 Liége


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1415 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Sikte................................. Vinkellamellsikte (M/1855) og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1849
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

I 1855 ble ny enhetsammunisjon med spissprosjektil innført. Sammen med ammunisjonen ble det innført et spissprosjektilsikte M/1855. Det ble besluttet at eldre kammerladningsmodeller skulle gjøres om og utstyres med dette siktet. Det er pr i dag ikke kjent hvor mange eldre geværer som ble gjort om, men det antas at dette skjedde med de fleste våpnene. Det eksisterer pr i dag svært få våpen som ikke er omgjort.

Ved omgjøringen ble sikteskjermen og klaffene skåret bort. Fjæra for sikteklaffene ble tatt bort, og sporet etter denne ble fylt igjen. Dette sporet kan tydelig sees på venstre side av hakestykkets overside og er et godt kjennetegn på denne modellen.

Baksiktet, spissprosjektilsikte M/1855, ble festet til en ring som går rundt pipen like foran kammerstykket. Ringen er festet under med en skrue som klemmer ringen sammen. Stokken har fått skåret ut rom til ringen og festeskruen. Siktet støttes i bakkant mot kammerhuset. Framenden av siktefoten og løpet har fått merker som skal stå mot hverandre for at innskytingen skal stemme.

Etter omgjøringen fikk geværene ny modellbetegnelse ved at man tilføyde /55 bak den opprinnelige modellbetegnelsen. Dette geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1849/55.


Merking

M/1849/55 beholdt sin opprinnelige merking fra M/1849.

De største delene er merket med våpennummer og kontrollstempler. Kammerstykke og bunnplate er nummerert med annet nummer enn resten av våpenet. Årsaken til dette er ikke kjent. En S med krone over er slått inn som kontrollmerke på de fleste delene. På oversiden av kammerstykket foran er det stemplet inn en liten løve. Produksjonsåret er ikke stemplet på geværet. Under løpet foran kammeret finner man rikelig med kontrollstempler, inkludert det velkjente "ELG" med stjerne i en oval ring. På kolbens høyre side er riksvåpenet slått inn sammen med "S" over, "P" under og skriften "A. Francotte a Liége" rundt.

På noen våpen kan man også finne avdelingsmerker som er påført etter at våpnene forlot fabrikken.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 88-103

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 863.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 863.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 863.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 863.