Rifle - M/1849 Liége

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1849-1253-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1253. - FMU.000157



Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ A. Francotte, Liége, Belgia
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1849 Liége
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ 2000
Serienummer.................... 1-2000
Etterfølgende modell.......... M/1849/55 Liége


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader
Totallengde....................... 1415 mm
Løpslengde....................... 930 mm
Antall rifler........................ 6
Rifling................................ Høyre
Skjefte.............................. Nøttetre
Sikte................................. Klaffsikte (M/1849) og åpent korn


Utstyr

Døllebajonett M/1849 Liége
Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

20. november 1849 ble det bestemt at linjeinfanteri og lette tropper også skulle utstyres med kammerladergeværer. Denne beslutningen medførte at det ble behov for betydelig flere våpen til Hæren. Samtidig ble det approbert en ny modell, M/1849, som ble satt i produksjon etter at M/1846 produksjonen var avsluttet. M/1849 ble produsert av A. Francotte i Liége i Belgia, Herzberg i Tyskland og Kongsberg Våpenfabrikk. Geværene fra de tre fabrikkene skiller seg fra hverandre kun med mindre detaljer og ved merking.

M/1849 er i hovedsak lik M/1846, men noen avdekkete svakheter er forbedret og produksjonstekniske tilpasninger er innført. Følgende forbedringer er gjort siden M/1846:

* Låsens bunnplate er forenklet. Bunnplaten i M/1846 ble festet med 4 skruer. På M/1849 er to av skruene fjernet og bunnplaten festes nå i forkant til kammerhuset med et svalehalespor.

* Hanens utforming er betydelig kraftigere.

* Klaffsikte ble innført. Tidligere modeller hadde stangsikte som kunne gli ned under avfyring. Det nye klaffsiktet hadde fast sikte for 200 alen, og hengslede klaffer som kunne vippes opp for skyteavstandene 300 og 400 alen. Klaffene ble holdt oppe av en bladfjær på undersiden.

* Kolbekappen ble forsterket med en tunge på undersiden av kolben som er festet med en skrue.

A. Francotte leverte 2000 geværer nummerert fra 1-2000.


Merking

De største delene er merket med våpennummer og kontrollstempler. Kammerstykke og bunnplate er nummerert med annet nummer enn resten av våpenet. Årsaken til dette er ikke kjent. En S med krone over er slått inn som kontrollmerke på de fleste delene. På oversiden av kammerstykket foran er det stemplet inn en liten løve. Produksjonsåret er ikke stemplet på geværet. Under løpet foran kammeret finner man rikelig med kontrollstempler, inkludert det velkjente "ELG" med stjerne i en oval ring. På kolbens høyre side er riksvåpenet slått inn sammen med "S" over, "P" under og skriften "A. Francotte a Liége" rundt.

På noen våpen kan man også finne avdelingsmerker som er påført etter at våpnene forlot fabrikken.


Kilder
  • Norske Kammerladningsgeværer og Karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-00-7, side: 78-81

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1253. - FMU.000157

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1253. - FMU.000157. Legg merke til at det kun er et lite løvestempel på toppen av låsen foran kammerstykket. Produksjonsår er ikke stemplet inn.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 1253. - FMU.000157