Rifle - M/1845

./guns/rifle/bilder/Rifle-Kongsberg-Kammerlader-M1845-M1845-67-Marine-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (øverst) og M/1845/67 Landmark (i midten).Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1845
Kaliber............................. 18 lødig
Produksjonsperiode.......... 1845-1848
Antall produsert................ Ca 100
Serienummer.................... -
Observerte eksemplarer..... Klikk her
Etterfølgende modell.......... M/1845/67 Landmark
M/1849


Tekniske Data

Mekanisme....................... Kammerlader


Utstyr

Skrutrekker for Kammerlader


Beskrivelse

M/1845 var den første kammerladermodellen produsert spesielt for Marinen. Kaliberet er 18 lødig. Modellen har tre bånd og den samme smale hanen som finnes på Hærens M/1842. M/1845 har stangsikte bak på kammerhuset. Skruene er nummererte.

En av svakhetene med M/1845 var at messingen i løpsbåndene var for tynn. Dette ble rettet opp i marinens neste modell som var M/1849.

I 1867 ble det bestemt at Marinens våpen skulle bygges om til Landmarks system for å kunne skyte metallpatroner. De fleste M/1845 ble da bygget om og fikk modellbetegnelse M/1845/67.

Det er ikke kjent eksakt hvor mange som ble produsert av M/1845. Det antas at det ble produsert rundt 100 eksemplarer med serienummer fra 1 til ca 100. Se linken for observerte eksemplarer med tilhørende serienummer. Der finnes også laveste og høyeste kjente serienummer.


Merking

Geværene er merket med serienummer på alle større deler. Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår, våpennummer samt kontrollmerker er stemplet foran kammerstykket.


Kilder

    Flere bilder

    Bilde mangler
    Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (nederst) og M/1845/67 Landmark (i midten).

    Bilde mangler
    Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Marinegeværene M/1845 kammerlader (øverst) og M/1845/67 Landmark (i midten).