Muskett - M/1843

./guns/rifle/bilder/Muskett-Kongsberg-M1843-Marine-483-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Marinemuskett M/1843.Modell og produksjon

Type................................ Muskett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marinen
Modell.............................. M/1843
Kaliber............................. 17 lødig
Produksjonsperiode.......... 1843-
Antall produsert................ 900 (rifle og muskett)
Serienummer.................... 1-
Observerte eksemplarer..... Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... 1270 mm
Løpslengde....................... 869 mm
Løpsdiameter v/munning.. 20,5 mm
Vekt.................................. 4100 gram


Utstyr

Døllebajonett - M/1843


Beskrivelse

De første muskettene som ble produsert på begynnelsen av 1800-tallet var i stor grad kopier av svenske våpen. M/1843 var den første rene norske muskettdesignen som ble levert fra Kongsberg Våpenfabrikk. KV var veldig tidlig ute med å lage et perkusjonsvåpen fra bunnen av, mens andre nasjoner var opptatt med å konvertere våpen fra flintlås til perkusjon.


Merking

Eksempel på merking:

Alle større deler er merket med serienummer med unntak av følgende: Kryss-skrue, skrueblikk, kappeskruer, ladestokk, bremsefjær for ladestokk, låsfjærer for bånd, haneskrue og skruer/fjærer i låsen.

Låseblikket er stemplet med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, produksjonsår og serienummer. Bakerst på låseblikket finnes filermerket "CJ". En antar at dette merket står for Christian Gotlieb Jacobsen. Han var først privat børsemaker i København. Fra 20/10-1836 fungerende, fra 29/11-1836 konstituert og fra 11/9-1836 utnevnt til rustmester ved Kongsberg Våpenfabrikk. Han fungerte til 1868.

Pipens topp er merket med "JL" som er Jens Landmarks kontrollstempel. Landmark ble ansatt 13. februar 1838. Etter opplæringstiden ble han den 12. okt. 1840 ansatt som den første kontrolloffiseren ved KV. Dette var han frem til 1854 da han ble direktør ved KV. Under kontrollstemplet finnes kronet K, produksjonsår og serienummer.

Under pipen finnes stemplet "IL". Det antas at dette står for Johannes Lidmark som var filer ved KV. Pipens venstre side er stemplet "IS". Pipens høyre side er merket "L" (Landmark).

Tennklossen er merket "L" (Landmark).

Stokkens venstre side er stemplet "IS".

Begge løpsbåndene er merket med "J" i tillegg til serienummer.


Kilder
  • Gamle norske militærgeværer, Rustmester B. Larsen, -
  • www.norskevaapen.no, Trond

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Produksjonsår 1845 stemplet på løpet.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Bajonettfestet er det samme som for M/1825.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Produksjonsår 1844 stemplet på låseblikket.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 483. - Legg merke til at osgå delene i låsen er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Muskett (øverst) og rifle (nederst).

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Rifle (øverst) og muskett (nederst).

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - M/1843 for Marinen. Muskett (øverst) og rifle (nederst).

Bilde mangler
Foto: - - Mattis Øverli - Serienummer: 856.

Bilde mangler
Foto: - - Mattis Øverli - Serienummer: 856. - Låsen er merket med kontrollmerke, kronet K, produksjonsår 1849 samt serienummer 856.

Bilde mangler
Foto: - - Mattis Øverli - Serienummer: 856.

Bilde mangler
Foto: - - Mattis Øverli - Serienummer: 856. - Underbeslaget er merket med kontrollmerke samt serienummer 856.

Bilde mangler
Foto: - - Mattis Øverli - Serienummer: 856. - Skruene er merket med serienummer 856.