Postførerverge - M/1846

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1846-1-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1. - M/1846 prostførerverge produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Postførerverge
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Postverket
Modell.............................. M/1846
Kaliber............................. 10 mm
Produksjonsperiode.......... 1846-1854
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Observert med 100 og lavere, samt unummerert
Observerte eksemplarer..... Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... varierer rundt 500 mm
Løpslengde....................... 100 mm
Skjefte.............................. Nøttetre
Sikte................................. Ingen


Beskrivelse

På begynnelsen av 1800 tallet skjedde en rekke grove postran i Norge. Flere skysskarer mistet livet i disse ranene. I 1837 ble det bestemt at skysskarene skulle følges av bevæpnede postførere. Postførerne skulle med "...mod og til yderste krefters anstrengelse..." forsvare posten. De ble utstyrt med sabel og/eller perkusjonspistol. Senere ble det besluttet å innføre et spesialvåpen, kalt postførerverge, basert på en tysk modell. Kongsberg Våpenfabrikk fikk i oppgave å produsere disse. I perioden 1846-1854 ble de produsert et antall av 152 stk, som ble levert til Kristiania postkontor.

Våpenet har en dobbeltløpet perkusjon bokslåsmekanisme der en dolkeklinge er montert mellom løpene. Dolkeklingen er tveegget med ellipseformet tverrsnitt. Klingelegnden er ca 360 mm med en bredde på ca 36 mm. Midt på bladets bakerste del finnes to dype blodrender, en på hver side. I disse ligger to 100 mm lange glattborede løp delvis nedfelt. Hanene er en integrert del av parerstangen. Kolben er av tre med riflet nettskjæring. Nederst på kolben finnes en ring for fangsnor.

Våpenet ble levert med en balg av svart eller brunt lær med langsgående søm. Denne hadde doppsko og munnblikk i messing. Balgen er ca 38 cm lang.

Arbeiderbevegelsens far, Marcus Thrane, opprettet Kongsberg Arbeiderforening i 1849. I 1850 fikk Thrane en postførerverge i gave fra arbeiderne. Den har inskripsjonen «Ærindring fra Kongsberg Arbeiderforening til Marcus Thrane». Det er ikke kjent hvordan den er kommet ut fra Kongsberg Våpenfabrikk. Pistolen har nok vært ment som et forsvarsvåpen for Marcus Thrane og sier litt om hvordan arbeiderne på Kongsberg oppfattet situasjonen den gangen. Den finnes nå i Kongsberg Våpenfabrikks bedriftsmuseum som nå ligger ved Norsk Bergverksmuseum.

Etter at disse gikk ut av bruk i Postverket har flere blitt nedkortet og modifisert. Det antas at Kongsberg Våpenfabrikk ikke hadde noen rolle i disse modifikasjonene.


Merking

Den ene av hanene er normalt merket med kronet K, men den finnes også som umerket. Den andre hanen er normalt merket med serienummer, men den finnes også som umerket. Parerstangens ene side er normalt merket med produksjonsår. Parerstangens andre side er normalt merket med filermerke. Observerte filermerker er blant annet: "CJS", "GP", "HJ", "IIS", "OL", "TR".


Kilder
  • Postmuseet, www.maihaugen.no
  • Olav Såtvedt, www.historieboka.no
  • Årbok Norsk Våpenhistorisk Selskap 2011, Jan PH Brynhildsen, ISBN 82-90867-29-9, side: 77-90
  • Utstillingskatalog Norsk Våpenhistorisk Selskap 2000 - 50 år, Stein Kamphaug, ISBN 82-90867-18-2, side: 44

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1. - Hanen er stemplet med serienummer 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1. - Hanen er stemplet med kronet K. Kronen er usynlig på dette eksemplaret.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 1. - Her vises mekanismen med hanen spent.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 1. - Postførerverge produsert i 1848. Også denne har serienummer 1.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 1. - Venstre hane er merket med serienummer 1.

Bilde mangler
Foto: - - Anonym - Serienummer: 1. - Høyre parerstang er merket med filermerke CJS som antas å tilhøre fileren Carl Strømberg ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 8.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 8. - Her vises parerstangens venstre side der hanen er merket med serienummer 8, samt andre enden av parerstangen er merket med produksjonsåret 1846.

Bilde mangler
Foto: www.maihaugen.no - Stiftelsen Lillehammer Museum, Maihaugen, Olav Taskerud - Serienummer: Ingen. - Parerstangens høyre side er merket med produksjonsår 1850. Hanen er merket med kronet K. (SS-20334)

Bilde mangler
Foto: www.maihaugen.no - Stiftelsen Lillehammer Museum, Maihaugen, Olav Taskerud - Serienummer: Ingen. - Parerstangens venstre side er merket med filermerke TR. Hanen er umerket. (SS-20334)

Bilde mangler
Foto: www.maihaugen.no - Stiftelsen Lillehammer Museum, Maihaugen, Olav Taskerud - Serienummer: Ingen. - Parerstangens høyre side er merket med produksjonsår 1849. Hanen er umerket. (SS-20335)

Bilde mangler
Foto: www.maihaugen.no - Stiftelsen Lillehammer Museum, Maihaugen, Olav Taskerud - Serienummer: Ingen. - Parerstangens venstre side er merket med filermerke. Hanen er umerket.(SS-20335)

Bilde mangler
Foto: Ukjent - Ukjent - Gave til Marcus Thrane fra arbeiderne ved KV. Merket "KONGSBERGS ARRBEIDERFORENING". Klingen er merket med kronet K. Parerstangens høyre side er merket med produksjonsår 1850.

Bilde mangler
Foto: - - Tore Halse - Eksempel på tilsvarende belgisk produsert pistol (Dumonthier). Den er utstilt på Museo Lara, Ronda, Spania. Kongsberg Våpenfabrikk brukte nok en tilsvarende modell som inspirasjon til sin Postførerverge M/1846.