Pistol - M/1772/1855

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1772-1855-163-4.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - M/1772/1855 omgjort til perkusjon ved Kongsberg VåpenfabrikkModell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Artilleri)
Modell.............................. M/1772/1855
Kaliber............................. 14 lødig
Produksjonsperiode.......... 1855
Antall produsert................ 800
Serienummer.................... 1-942
Observerte eksemplarer..... Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Løpslengde....................... 250 mm
Løpsdiameter v/munning.. 22 mm
Antall rifler........................ Ingen
Rifling................................ Ingen
Riflestigning....................... Ingen
Skjefte.............................. Bøk
Sikte................................. Uten baksikte og åpent korn


Beskrivelse

På begynnelsen av 1850 tallet begynte beholdningen av Artilleripistoler å bli for liten i forhold til behovet. Artilleriet hadde på denne tiden M/1835/46 perkusjonspistolene. I 1855 ble det bestemt at man skulle omgjøre de dansk norske M/1772 pistolene til perkusjon. Mange av disse var veldig slitte etter mye bruk. Det ble derfor besluttet å omgjøre løpene fra 16 lødig til 14 lødig.

Kongsberg Våpenfabrikk endret pistolene til perkusjon ved at hane, pannedekkel/ildstål, pannedekkfjær og panne ble fjernet. En tennkloss med pistong ble satt på i pipens hull, og en perkusjonshane ble tilpasset. Bak hanen ble det satt på en hake som gjorde det mulig å ha hanen delvis spent opp slik at den ikke lå an mot pistongen med perkusjonshetten. Skruehullene i låsen ble tettet igjen.

Pipen ble kortet ned fra 325 mm til 250 mm. Omgjøringen fra 16 lødig til 14 lødig gjorde at det gjenværende godset i pipen ble svært tynt. Den ytre diameteren ved munningen var ca 22 mm mens 14 lødig kaliberet gav en innvendig diameter på ca 18,3 mm. Pipene ble brunert etter omgjøringen.

Skjeftet ble kortet ned til å passe den nye løpslengden. Ladestokken med tilhørende røkner ble fjernet. En trebit ble tilpasset og satt inn i ladestokkens spor under løpet. De originale M/1772 pistolene hadde grep i bøk. Pistolene som var produsert i perioden 1774-1779 hadde svartmalte skjefter. De som var produsert i perioden 1785-1788 hadde brunbeisete skjefter. Skjeftene ble beiset på nytt etter omgjøringen.

Av de første 1-788 som ble kontrollert etter omgjøringen ble 638 akseptert og hele 150 ble underkjent. Det antas at dette skyldes svakheter i løpet. Til de 638 pistolene ble det levert bare 319 ladestokker. Dette tyder på at pistolene ble brukt i par.

Mange av M/1772/1855 pistolene som er kjent i dag er i veldig god stand pga lite bruk. Allerede i 1864 ble pistolene avløst av Lefaucheux revolvere.


Merking

De originale Kronborgmerkene var fortsatt synlig på noen pistoler etter omgjøringen. Andre pistoler har fått fjernet merkene i forbindelse med nedpussingen. Låsen og tennklossen fikk påført kronet K. Filermerker kan også sees på en del pistoler. Pistolene fikk påført nye serienummer på låsblikket, høyre side av pipe og høyre side av skjeftet. Enkelte pistoler har eldre inventarnummer stemplet på sideblikk, venstre side av skjeftet og eventuelt på kolbekappen.


Kilder
  • MTM 138 - desember 2009, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843
  • Hærens Håndvåpen - Pistoler og revolvere 1814-1940, Hærmuseet Akershus, -, side: 130-131

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - Original M/1772 med flintlås (øverst) sammen med M/1772/1855 (nederst) omgjort til perkusjon ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - Her vises merkingen påført ved omgjøringen. Pipe, lås og skjefte fikk påført nytt serienummer. Tennklossen er stemplet med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - Ved omgjøringen ble ladestokken fjernet. Her vises undersiden av stokken der man kan se at kanalen for ladestokken er fylt igjen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Dansk 16 lødig M/1772 som var utgangspunktet for M/1772/1855.