Pistol - M/1843

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1843-8-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 8. - M/1843 produsert i 1845. Denne har blank pipe.Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marine
Modell.............................. M/1843
Kaliber............................. 22 lødig
Produksjonsperiode.......... 1845-1846
Antall produsert................ Ca 850
Serienummer.................... 1- ca 850
Observerte eksemplarer..... Klikk her


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... 416 mm
Løpslengde....................... 262 mm


Beskrivelse

Marinepistol M/1843 ble laget i kaliberet 22 lødig (ca 15,7 mm), det samme som sin forgjenger M/1828. Det første man legger merke til med denne pistolen er skjefteformen. Grepet er nesten 90 grader i forhold til løpet. Dette var en design som medførte stor belasting på treverket, og har medført at mange av dagens kjente eksemplarer har reparerte skjefter. Skjeftet er laget i brunbeiset bjørk.

Pistolen har ladestokk av jern som holdes fast av en fjær under pipen. Ladestokken stikkes inn i skjeftet gjennom nesebåndet. Pistolen har ikke rørken. Nesebåndet holdes fast i stokken med en båndfjær på skjeftets høyre side. Nesebåndet og pistolens beslag er laget i messing.

Baksiktet er et skur av stål på svanseskruebladet. Forsiktet er av messing.

Dagens kjente eksemplarer finnes både uten og med brunering. Det er kjent at KV innførte brunering på sine våpen i 1846. Det kan derfor være at de siste pistolene som ble levert hadde original brunering fra fabrikken.


Merking

Låseblikket er merket med kronet K over produksjonsår og serienummer. Kun 1845 og 1846 er kjent som produksjonsår. Pistolene som er merket 1845 har et 5 tall som til forveksling kan se ut som er 3 tall. De fleste låsene er også merket med et filemerke.

Pipen er merket med kronet K over produksjonsår og serienummer. På toppen av pipen finner man også bokstavene "JL" som er kontrolloffisersmerket til Jens Landmark. Det finnes piper som har belgiske trykkskytingsmerker. Disse er påført i ettertid etter at våpnene hadde blitt solgt som overskuddsmateriell.

Skruer, nesebånd, avtrekkerbøyle, kolbekappe og skjefte er merket med serienummer.


Kilder
  • MTM nr. 142 - Desember 2010, Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 8. - M/1843 produsert i 1845.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 8. - M/1843 produsert i 1845. Skruene er merket med serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 8. - M/1843 produsert i 1845.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 8. - M/1843 produsert i 1845.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 842. - M/1843 produsert i 1846. Denne har brunert pipe.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 842. - M/1843 produsert i 1846.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 842. - M/1843 produsert i 1846.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 842. - M/1843 produsert i 1846.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 842. - M/1843 produsert i 1846.