Pistol - M/1835/46

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1835-46-250-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 250. - M/1835/46 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Pistol
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Artilleri)
Modell.............................. M/1835/46
Kaliber............................. 21 lødig
Produksjonsperiode.......... 1846-1848
Antall produsert................ mindre enn 575
Serienummer.................... 1-575
Basert på modell............... M/1835


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Antall rifler........................ Ingen
Rifling................................ Ingen
Riflestigning....................... Ingen
Skjefte.............................. Bjørk
Sikte................................. Standsikte og åpent korn


Beskrivelse

Artilleriets M/1835 pistol ble i 1846 omgjort fra flintlås til perkusjon. Den nye pistolen fikk modellbetegnelse M/1835/46. Ved omgjøringen ble hane, panne, pannedekkel og ildstål, samt pannedekkelfjær fjærnet. Det ble tilpasset en ny perkusjonshane, og løpet fikk påmontert en tennkloss. Tidligere skruehull ble plugget igjen. Løpet ble pusset ned og brunert, noe som gjør at det ble lite igjen av den opprinnelige merkingen.

Det er pr i dag ikke kjent M/1835 pistoler som ikke er gjort om til M/1835/46. Skulle du ha en slik så ta kontakt!


Merking

Merking er som den opprinnelige M/1835, med unntak av at merkene på løpet er pusset bort eller bare svakt synlig.


Kilder
  • MTM nr 138 (desember 2009), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 250. - Låsen er merket med serienummer, kronet K samt filermerke.

Bilde mangler
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1. - De ca 30 første M/1835 pistolene hadde en låsplate som hadde en spiss utforming i bakkant slik vi kjenner fra tidligere modeller. Pistolen som vises her er omgjort til perkusjon (M/1835/46). Pistoler med serenummer over 30 har avrundet form slik som vist på bildene av serienummer 250 lengre opp.

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 32. - Her ser vi at serienummer 32 har fått avrundet låsplate.

Bilde mangler
Foto: www.norskevaapen.no - S. Rudnå - Serienummer: 32.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 220.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 220.