Mitraljøse - Colt M/1929F1

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M1929F1-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Colt M/1929F1 i kaliber 7,62x63mm. Dette eksemplaret har et ombygget Hotchkiss M/14 stativ.Modell og produksjon

Type................................ Mitraljøse
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Browning/Colt
Kunde.............................. Hæren og Heimevernet
Modell.............................. Colt M/1929F1
Kaliber............................. 7,62x63
Produksjonsperiode.......... Etter andre verdenskrig
Antall produsert................ Ca 700
Serienummer.................... Innenfor 92-1049 og 1050-2199


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 600 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 250 (belte eller lenkestykker)
Totallengde....................... 956 mm
Løpslengde....................... 607 mm
Vekt.................................. 15000 gram
Sikte................................. Galgesikte og åpent korn


Utstyr

Ammunisjon 7,62x63


Beskrivelse

Etter andre verdenskrig ble et nytt standard NATO kaliber på 7,62x63 mm innført. Ombygging av Colt M/29 var enkel siden den nye patronen var like lang som den gamle. Eneste endring var å bytte løpet. Den nye mitraljøsen fikk navnet 7,62mm Mitraljøse M/1929F1.

Mangel på stativer medførte at man bygget om franske Hotchkiss M/14 stativer til å ta vuggene til Colt M/29. Transportkassene ble merket med Hotchkiss stativ for våpnene som ble utstyrt med dette.

Mitraljøsene ble brukt i Hæren og Heimevernet parallellt med den amerikanske 1919A4. På midten av 70-tallet ble de siste mitraljøsene utfaset fra Kystartilleriet.

Ammunisjonen ble matet inn med tøybelter eller med løse lenkestykker av metall.


Merking

Mitraljøsene beholdt sin opprinnelige merking fra Colt M/29. Noen av mitraljøsene ble merket med 7.62 M.M. på messingflaten mollom lokket og vannkjøleren etter ombyggingen.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Colt M/1929F1. Dette eksemplaret har påmontert luftmålssikte.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Infanterinytt nr 1 fra 1952. Pulkramme for M/29.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Fra Infanterinytt nr 1 fra 1952. Pulkramme for M/29.