Automatgevær - AG3F1

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-AG3F1-3.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen - AG3F1Modell og produksjon

Type................................ Automatgevær
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Heckler & Koch
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. AG3F1
Kaliber............................. 7,62x51
Produksjonsperiode.......... 1967-1974
Antall produsert................ 11000
Serienummer.................... Innenfor: 100001-304000, 330001-379496
Basert på modell............... AG3


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 550-650 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 20
Totallengde....................... 1015 mm
Siktelinje.......................... 575 mm
Løpslengde....................... 485 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:304,8 mms
Vekt.................................. 4550 gram
Skjefte.............................. Kunststoff
Sikte................................. Siktetrommel og stoplekorn


Utstyr

Magasin
Innskyvbar kolbe
Pussesett
Lett sluttstykke
Hylserestavviser - Gammel modell
Rekylforsterker - Gammel modell
Rekylforsterker - Ny modell
Skarpskyttersats
Innleggspipe kal .22
Granatkaster HK79N
Innskytningsskive for AG3
Ammunisjon 7,62x51 NATO


Beskrivelse

11 000 av den totale produksjonen på 253496 AG3 hadde innskyvbar kolbe. Den fikk modellbetegnelse AG3F1. Våpenet er 2 cm kortere og noe tyngre enn standardutgaven.

Sjøforsvaret, Kavaleriet og Artilleriet ønsket den kortere utgaven av våpenet, mens Infanteriinspektøren ikke så bruksverdien og anbefalte derfor ikke AG3F1 for infanteriet generelt. Eneste unntaket nevnt i forkant av anskaffelsen var for sjåførene på BV202N som hadde trang førerhytte. AG3F1 ble anskaffet for oppklaringspersonell og personell oppsatt på kjøretøy.

De innskyvbare kolbene var utsatt for stor slitasje og krevde utbytting. Etter hvert ble også flere våpen påsatt innskyvbar kolbe etter Hærens behov.


Merking

Magasinhusets venstre side er merket med AG3, serienummer og riksvåpen. Riksvåpenet type III størrelse 11x7mm som beskrevet i ”Riksvåpenet på Statens trykksaker” datert 1. september 1939, ble tillatt brukt. Magasinhusets høyre side er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt produksjonsmåned og år med skråstrek mellom. F.eks. 11/72 for november 1972. Kassens venstre side er merket med et kontrollstempel for trykkskyting, samt et kontrollstempel for komplett våpen.

Underbeslagets høyre side er merket med kronet K og produksjonsmåned/år. Underbeslaget er også merket med bokstaver for omstillerens posisjon. S for sikret, E for enkeltskudd og F for fullautomat.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - R.W. - AG3F1 med innskyvbar kolbe.

Bilde mangler
Foto: - - R.W. - AG3F1 med innskyvbar kolbe.

Bilde mangler
Foto: DigitaltMuseum.no - Askild Antonsen - Serienummer: 287696. - AG3F1 med innskyvbar kolbe.