Maskingevær - Madsen M/14

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Madsen-M14-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Madsen M/14 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Maskingevær
Produsent........................ Dansk Rekylriffel Syndikat/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Wilhelm Herman Oluf Madsen
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. Madsen M/14
Kaliber............................. 6,5x55
Produksjonsperiode.......... 1914-1922
Antall produsert................ 704
Serienummer.................... 221-260, 305-444, 459-982


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 500 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 25
Totallengde....................... 1170 mm
Løpslengde....................... 588 mm
Vekt.................................. 10200 gram
Skjefte.............................. Nøttetre eller bøk
Sikte................................. Bueklaffsikte og åpent korn


Beskrivelse

Denne modellen ble antatt i 1914 som Let mitraljøse M/14. 278 våpen ble kjøpt inn fra Dansk Rekylriffel Syndikat (DRS) I København. 179 av disse gikk til Hæren og de øvrige 99 til Marinen. Kongsberg Våpenfabrikk produserte 704 i tillegg til disse.

Madsen M/14 hadde en komplisert konstruksjon og krevde at brukerne hadde god kjennskap til våpenet. Dette skapte en del diskusjon i mellomkrigsårene. Ved krigsutbruddet var Madsen M/14 i bruk.


Merking

Kassens venstre side er merket med H7 merke, Mg. M/14 (LET), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, No <serienummer>. Kassens høyre side er merket med produksjonsår og kontrollmerke, f.eks A for Halvdan Alstad.

De fleste av våpenets deler er merket med serienummer.


Kilder
  • Beskrivelse av maskingevær m/1914 og m/1922, Reistand & Sønns Boktrykkeri, 1940
  • Skytevåpen benyttet av Forsvaret etter 1859, Forsvaret, ISBN 978-82-91218-63-2, side: 356
  • Norske mitraljøser og maskingeværer, Tom Flatby og Folke Myrvang, ISBN 978-82-303-1122-6

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 379.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 379.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 379.