Maskingevær - Madsen M/14

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Madsen-M14-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Madsen M/14 produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Maskingevær
Produsent........................ Dansk Rekylriffel Syndikat/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Wilhelm Herman Oluf Madsen
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. Madsen M/14
Kaliber............................. 6,5x55
Produksjonsperiode.......... 1914-1922
Antall produsert................ 704
Serienummer.................... 221-260, 305-444, 459-982


Tekniske Data

Mekanisme....................... Automat
Skuddtakt........................ 500 skudd pr min
Magasinkapasitet................ 25
Totallengde....................... 1170 mm
Løpslengde....................... 588 mm
Antall rifler........................ 4
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:200 mm
Vekt.................................. 10200 gram
Skjefte.............................. Nøttetre eller bøk
Sikte................................. Bueklaffsikte og åpent korn


Beskrivelse

Denne modellen ble antatt i 1914 som Let mitraljøse M/14. 278 våpen ble kjøpt inn fra Dansk Rekylriffel Syndikat (DRS) I København. 179 av disse gikk til Hæren og de øvrige 99 til Marinen. Kongsberg Våpenfabrikk produserte 704 i tillegg til disse.

Madsen M/14 hadde en komplisert konstruksjon og krevde at brukerne hadde god kjennskap til våpenet. Dette skapte en del diskusjon i mellomkrigsårene. Ved krigsutbruddet var Madsen M/14 i bruk.


Merking

Kassens venstre side er merket med H7 merke, Mg. M/14 (LET), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, No <serienummer>. Kassens høyre side er merket med produksjonsår og kontrollmerke, f.eks A for Halvdan Alstad.

De fleste av våpenets deler er merket med serienummer.


Kilder

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 379.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 379.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 379.

Bilde mangler
Foto: - - Jon Steinsnes - Bergans bæremeis for maskingevær med verdenspatent!