Rifle - M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-M1711-41-51-Kort-2499-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499. - Tappstusser M/1711/1841/51 sammen med Sabelbajonett M/1851.Modell og produksjon

Type................................ Rifle
Produsent........................ Zella Mahlis og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Zella Mehlis, Tyskland
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort
Kaliber............................. 15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode.......... 1851-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1771/1841 Skiløperrifle Kort


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon, Tapp
Totallengde....................... 935 mm
Siktelinje.......................... 389 mm
Løpslengde....................... 551 mm
Løpsdiameter v/munning.. 29 mm
Antall rifler........................ 5
Rifling................................ Høyre
Riflestigning....................... 1:1430
Vekt.................................. 3700 gram
Skjefte.............................. Brunbeiset Bjørk
Sikte................................. Vinkellamellsikte og åpent korn


Utstyr

Sabelbajonett M/1851


Beskrivelse

Dette er skiløperriflen M/1711 som senere er omgjort til perkusjon etter bestemmelsene av 1841. Deretter er riflen gjort om til tappstusser med sabelbajonett etter bestemmelsene av 1851.

Riflens lengde er 935mm uten bajonett og 1595mm med bajonett. Vekten er 3,7kg uten bajonett og 4,4kg med bajonett.

Pipen er 551mm lang og åttekantet. Tykkelsen ved munningen er 29mm og ved kammerenden 33mm. Den minste tykkelse har den 230mm fra munningen hvor den målet 25mm. Pipen har siktekorn i messing. Det er høyest i forkant og står på en plate som er innfelt i pipen. Geværet har vinkellamellsikte. Fra pipens kammerende til siktet er det 125mm. Viserlinjen er 389mm. Fremme på høyre side er det to klakker for feste av bajonetten. På undersiden er det et øre med hull for rembøyleskruen. Lengre bak er det to stiftører for feste av pipen til skjeftet. Løpet har 5 høyrevredne rifler med en omdreining på ca 1430mm. Pipen er brunert. Den har fått ny svansskrue med tapp. Skruen er 16mm lang og har 6 gjenger. Tappen er 33mm lang med en spiss ende på 8mm i diameter. Svansskruebladet er bredere bak enn fremme. Det er 50mm langt og tvert avskåret bak.

Kappe, bøylebeslag, sideblikk, rørken og nesebeslag er av jern. De er pent utformet. Kappen er hæl og en 185mm langt ombrett over kolbenakken. Den er festet med en skrue ved tåen og en på nakken.

Bøylebeslaget er 320mm langt. Flikens ender er bladformet. På bøylens underside er det 2 langsgående renner. Til den fremre flik er det festet en bremsefjør for ladestokken. Fliken er festet til skjeftet med en stift igjennom bøylefoten. Den har rektangulært tverrsnitt og er festet til fliken med en gjenget tapp. Den bakre flik er festet med en skrue.

Den fremre rembøyle er festet til øret på pipen 95mm fra munningen. Den bakre rembøyle er festet til fremre kant av avtrekkerbøylen.

Sideblikket er 157mm langt og har form som en drage. Riflen har tre sylindriske rørken. De er festet til skjeftet med en stift.

Nesebeslaget er 40mm langt og er lukket i framkant.

Underbeslaget er 87mm langt. Midtpartiet er rektangulært, mens det fremre parti er smalere og avrundet fremme. Bakpartiet er bladformet.

Låsblikket er 160mm langt. Den fremre del er plan med brukkne kanter, den bakre delen er svakt hvelvet. Låsen er omgjort fra flintlås til perkusjonslås. Ved omgjøringen har låsen fått ny nuss, stang og studdel. Da fangpannen ble fjernet ved omgjøringen beholdt man fengpannestolpen som ble loddet til blikket. Den bakre låsblikkskrue er gjenget gjennom stolpen og inn i blikket. Det er ikke forsterkningsknast ved hullet for den bakre låsblikkskrue.

Skjeftet er av bjørk og er brunbeiset. Bakskjeftet 384mm langt. Forskjeftet rekker frem til et par mm bak pipeenden. Kolben har kinntre og på høyre side leddik med skyvelokk. Opprinnelig må leddiken ha rommet kuletang, kuletrekker, krasser og kruttmål, men er gjort mindre med en innlimet trekloss. Den gir da bare plass for kombinert kulefreser og visker. Skjeftet er pent skåret rundt lås, sideblikk og svansskrueblad samt på forskjeftet og kinntreet. På kolbehalsen er det festet et tomskilt med Fredrik 4s speilmonogram. Bak kolbenesen er den en messingskrue som viser øyets avstand fra siktet når det skal benyttes for avstandsbedømmelse.

Ladestokken er 555mm lang og konisk. I den tykke enden er det et hode med uttakning for kulespissen, og i den tynne enden er det gjenger for den kombinerte kulefreser og visker.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1711/1841/51 Kort:

Pipens overside er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225). Pipens høyre side er merket med E 1 som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn i forbindelse med 1. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr.228), filermerke HH (merkekatalogen nr.837), samt en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr.1075). Pipens venstre side er merket med en maske fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr.2283). Pipens underside er merket med to stiliserte Eer som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn i forbindelse med 2. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr.224), og bokstaven A (merkekatalogen nr.426)

Tennklossen er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr.225), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalogen nr.1275).

Låsblikket er merket med K uten krone (merkekatalogen nr.1184), samt merket MELS fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr.1515). Låsblikkets innside mer merket med bokstavene HK fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr.850).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 224-225 og 360
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499.

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.005601)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.005601)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (Forsvarsmuseet: FMU.005601)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (Forsvarsmuseet: FMU.005601)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (Forsvarsmuseet: FMU.005601)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (Forsvarsmuseet: FMU.005601)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - M/1711/1841/51 Tappstusser, Kort forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (Forsvarsmuseet: FMU.003970)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (Forsvarsmuseet: FMU.003970)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (Forsvarsmuseet: FMU.003970)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (Forsvarsmuseet: FMU.003970)

Bilde mangler
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (Forsvarsmuseet: FMU.003970)