Karabin, Glattløpet - M/1769/1841 Infanterigevær

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Karabin, Glattløpet
Produsent........................ Kronborg og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kronborg, Danmark
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1769/1841 Infanterigevær
Kaliber............................. 14 lødig (18,3 mm)
Produksjonsperiode.......... 1841-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Mekanisme....................... Perkusjon
Totallengde....................... 1440/1455 mm
Løpslengde....................... 1042/1055 mm
Løpsdiameter v/munning.. 22 mm
Antall rifler........................ Ingen
Vekt.................................. 4400 gram
Skjefte.............................. Svartmalt bøk
Sikte................................. Skur og halvmåneformet korn.


Beskrivelse

Kronborg Geværfabrikker leverte i perioden 1769-1773 2957stk 14 lødige dragonkarabiner etter kongelig approbert prøve av 1769. Til disse ble det benyttet piper av eldre geværer som da fikk nytt skjefte, lås og beslag.

De gamle pipene var av forskjellig lengde, som medførte at våpnene fikk forskjellig totallengde. Pipene for øvrig var av samme modell. Det bakre partiet var åttekantet i ca 255mm lengde. Resten av pipen var rund med unntak av den øverste flaten av åttekanten som var ført frem foran siktekornet. Der ble den avsluttet med 2 nedfilte skråspor som dannet en pilspiss. Hjørnene på de to flatene som støtte til den øverste flate avsluttet framme med et leddfilt skråspor. Denne type pipe har vært omtalt som pipe med flat rygg. Diameter ved munningen var 22mm og bak ca 35mm (innskrevet sirkel).

Siktekornet var halvmåneformet laget i messing. Det var satt på pipen med forkant ca 95mm bak munningen. På undersiden av pipen var det bajonettknast og 5 ører. De to fremre var firkantede, og de tre bakre var halvrunde. Det fremste øret fungerte som feste for bajonettholdefjæren. Det neste var et dobbeltøre som ved en stift forbandt fremre rørken med pipen. Øre nummer tre hadde hull for rembøyleskruen. De to bakre var stiftører som festet pipen til skjeftet. På pipen var det også merker etter ører som var fjernet ved ombyggingen. Tennkanalen var boret litt på skrå forover og munnet ut i en halvrundt uttakning i svansskruen et par med mer bak støtbunnen.

Svansskruen var 21mm lang og hadde 7 gjenger. Bladet var 63mm langt med avrundet ende. Det hadde frihull for krysskruen, og oppe på bladet var det nedfilt et sikteskur.

Kappe, Bøylebeslag, sideblikk, rørken og nesebeslag var av messing. Kappen var laget av en solid messingplate med 120mm langt ombrett over kolbenakken. Den hadde ikke hæl. Bakplaten var festet med to solide skruer med store støthoder. Ombrettet var festet med en mindre skrue. Bøylebeslaget var 296mm langt. Flikenes ender var avrundet. Den bakre flik var festet med tre skruer. Mellom de to bakre skruene var rembøylen festet. Den fremre flik var festet med en stift igjennom bøylefoten. Denne var av jern og hadde rektangulært tverrsnitt. Den var festet til fliken med en gjenget tapp. Bøylefoten gjorde også tjeneste som støtfanger for ladestokken. For å støtte den var den innfelt i avtrekkerblikket. Foran bøylefoten satt bremsefjæren for ladestokken. Det var en 60mm lang skjeformet bladfjær. Den var festet til en knast ved enden av fliken.

Sideblikket var 140mm langt. Framre ende med hullet for låsblikkskruen var svings litt oppover. Bakre ende av blikket endte i en tunge. I overkant av blikket var det et øre med hull for den bakre låsblikkskrue. Bare hullet for den fremre låsblikkskrue hadde utboring for skruehodet.

Karabinen hadde fire rørken. De tre fremre var svakt trompetformet. De var festet med to stifter. De tre bakre var festet til skjeftet, mens den fremre var festet til pipen.

Nesebeslaget var 28mm langt og lukket fremme med spor for bajonettholdefjæren. Det var festet til skjeftet med en stift.

Underbeslaget var 117mm langt. I forkant var det spor for bøylefoten og bak dette en knast med gjengehull for krysskruen. Midt på blikket var det et avlagt spor for avtrekkeren. Lenge bak var det hull for en av de tre skruene som festet den bakre flik på bøylebeslaget. Den bakre ende av underbeslaget var tvert avskåret.

Låsblikket var 160mm langt. Den fremre del var plan med brukkne kanter. Den bakre delen var svakt hvelvet. Blikket var avrundet framme og endte i en tunge bar. På innersiden var det forsterkningsknaster ved gjengehullene for låsblikkskruene.

Skjeftet var av bøk og svartmalt. Bakskjeftet var 40mm langt og forskjeftet rakk frem til 95mm bak munningen.. Det var skåret rundt lås og sideblikk.

Karabinstangen var ca 250mm lang. Fremme var den festet med et bånd rundt pipe og skjefte. Den bakre enden av stangen var festet med bakre låsblikkskrue. På stangen satt en ring til feste for karabinkroken. Karabinen hadde også rembøyler.

Ladestokklengden for den korte modell var ca 1040mm og for den lange ca 1050mm. I den tykke enden målte den ca 15mm, og i den tynne, som hadde gjenger for krasseren, var den ca 6,5mm.

I 1790-årene ble en del av disse karabiner avkortet til eksersergeværer. På resten ble karabinstangen fjernet og de ble benyttet som infanterigeværer. Hullet for den bakre låsblikkskrue på sideblikket ble utboret for skruehodet.

M/1769 Karabinene ble modifisert fra flintelås til perkusjonslås etter bestemmelsene av 1841. Det omgjorte geværet fikk derfor modellbetegnelse M/1769/1841.

Omgjøringen bestod i at fengpanne, ildstål med pannedeksel, fjær og skrue ble fjernet. Skruehullene i låsblikket ble plugget igjen. Flintehanen ble erstattet med en slaghane. Låsen fikk påsatt sikringshake. I noen tilfeller ble studdelen byttet ut med en egen modell fra Kongsberg Våpenfabrikk.

En tennkloss med pistong ble gjenget til pipen og loddet fast. I låsblikket ble det gjort en halvrund uttakning for tennklossen.

Skjeftet ble svartmalt og pipen ble brunert.

Geværets vekt var 4,4kg uten bajonett og 4,9kg med bajonett etter omgjøringen.


Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar.

Et eksempel på merking av M/1769/1841:

Pipens overside er merket med kongemonogram C 7 (merkekatalog nr.42). Pipens høyre side er merket med filermerke PL som antas å tilhøre Peter Langerud (merkekatalog nr.1795). Pipens venstre side er merket med stilisert G som er Maximilian Grans kontrollmerke(merkekatalog nr.247). Pipens underside er merket med J som er kontrollmerke til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalog nr.269), filermerke PL som antas å tilhøre Peter Langerud (merkekatalog nr.1795), bokstavene SHS fra Kronborg(merkekatalog nr.1886), bokstavene WB fra Kronborg (merkekatalog nr.2104), samt et blatmerke fra Kronborg(merkekatalog nr.2165).

Tennklossen er merket med en stilisert G som er Maximilian Grans kontrollmerke (merkekatalog nr.247), samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalog nr.1256).

Låsblikkets ytterside er merket med SP som stammer fra Kronborg (merkekatalog nr.1908). Låsblikkets innside er merket med en stiplet sirkel fra Kronborg (merkekatalog nr.1614), samt et kors fra Kronborg (merkekatalog nr.2239).

Bøylebeslaget er merket med bokstavene OP fra Kronborg (merkekatalog nr.1680).


Kilder
  • Hærmuseets Årbok 1960 - Den Norske Hærs Håndskytevåpen Del II, Hærmuseet, side: 196
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet