Underoffisershirschfänger - M/1835 Hirschfänger

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Underoffiserssabel-M1835-FMU041805.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild AntonsenModell og produksjon

Type................................ Underoffisershirschfänger
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hæren
Modell.............................. M/1835 Hirschfänger
Produksjonsperiode.......... 1835-
Antall produsert................ Ukjent
Serienummer.................... Ingen


Tekniske Data

Totallengde....................... 760 mm
Klingelengde..................... 600-630 mm
Klingebredde..................... 36 mm


Beskrivelse

I 1835 ble hirschfänger M/1788/91 approbert som sidevåpen for underoffiserer. Både M/1788, M/1791 og ombygde M/1788/91/1801 ble brukt. For å dekke behovet ble det produsert deler til festet og klinger ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Hirschfängeren er i hovedsak produsert i Danmark eller kan være ombygninger av andre danskproduserte våpen som rytterpallask M/1740 og M/1750.

Festet er av messing. Parerstangen er flat og kantet med parerknapp på enden. Parerstangen går vinkelrett over i håndbøylen. Håndbøylen er festet til knappen med en jernskrue. Knappen er utformet som et stilisert løvehode. Grepet er viklet med tvinnet eller flettet messingtråd som er avsluttet med et bånd av messing. Klingen er rett og enegget. Hirschfängere som er basert på M/1791 har spinklere klinge som er tveegget mot spissen og kan forekomme med rester av dekor. 15. september 1828 ble det bestemt at Hirschfängere til Norske Jegerkorps skulle repareres med messingblikk istedenfor viklet messingtråd på grepet.

Balgen er av lær med messingfeste. Det forekommer også balger med utvendig munnblikk og doppsko av messing.


Merking

Hirschfängere med klinge produsert i Danmark kan være merket med korslagt hammer og sigd i et skjold med en fyrstekrone over, eller en F med kongekrove over. Noen klinger er helt umerkede. Avdelingsmerker kan også finnes på parerstangen. Hirschfängere med klinger produsert av Kongsberg Våpenfabrikk er som regel stemplet med Kronet K. Det finnes eksemplarer som bare har Landmarks kontrollstempel som kan tyde på at våpenet er produsert, bygget om eller reparert ved Kongsberg Våpenfabrikk.


Kilder
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 41, 93-94

Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Dette eksemplaret er basert på en dansk M/1750 rytterpallask. Legg merke til at grepet er like bredt som klingen inn mot parerstangen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Her vises original dansk merking.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W. - Klingen er produsert av KV og stemplet med K på klingeryggen.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W.

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - R.W.