Observerte eksemplarer av Soldatsabel - M/1888 Kavaleri

KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad
170 1889 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate.
262 1889 Forsvarsmuseet FMU.000346 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate.
695 1890 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate.
749 1891 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate.
1450 1892 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate.
1507 1892 Forsvarsmuseet FMU.023212 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate.
1682 1893 Probus Auktioner Lot 186 - 18.04.2016 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate.
1723 1893 Forsvarsmuseet FMU.023213 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Svartmalt parerplate.
1869 1893 Forsvarsmuseet FMU.003905 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate.
1970 ? Privat KVF ?
2317 ? Forsvarsmuseet FMU.009276 Merket med serienummer. Mangler data på motsatt side. Blank parerplate.
2304 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II og kontrollmerke (Max Lund). Kronet K mangler. Blank parerplate.
2435 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Max Lund) og kronet K. Blank parerplate.
2778 1893 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Blank parerplate.
3085 1894 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Svartmalt parerplate.
3183 1894 Maihaugen SS-17223 Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Svartmalt parerplate.
3508 1894 Privat - Merket med serienummer, produksjonsår, Oscar II, kontrollmerke (Jacob Maximilan Gran Paaske) og kronet K. Svartmalt parerplate.
Unnummerert Ingen Privat KVF Merket med en S på klingens nedre kant mot parerplaten. Ingen annen merking på klingen. Originalt grep med lær og korrekt mutter. Blank parerplate.
Unnummerert Ingen Privat KVF Klinge kun merket med kronet K, samt uleselig lite merke innerst i enden av blodranden.
Unnummerert Ingen Privat KVF Klinge kun merket med kronet K, samt kontrollmerke kronet S (Severin Simensen).
Unnummerert Ingen Privat - Uten mutter på toppen av grepet. Klinge kun merket med kronet K, samt kontrollmerke kronet S (Severin Simensen).
Unnummerert Ingen Privat - Uten mutter på toppen av grepet. Klinge kun merket med kronet K, samt kontrollmerke kronet S (Severin Simensen).