Kårdebajonett - Forsøk til Jarmann (Nørregård)

./guns/bajonett/bilder/Blank-Forsoek-Kongsberg-Noerregaard-Jarmann-1546-1.JPG
Foto: - - Jon Steinsnes - Serienummer: 1546. - Nørregårds forsøksbajonett for Jarmann gevær.Modell og produksjon

Type................................ Kårdebajonett
Produsent........................ -
Kunde.............................. -
Modell.............................. Forsøk til Jarmann (Nørregård)
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Totallengde....................... ? mm


Beskrivelse

Sammenlignet med modellfestet M/1884 har Nørregårds forsøksbajonett kortere og bredere klinge. Grepet og parerstangen er også noe anderledes.


Merking

Klingens høyre side er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K samt serienummer.


Kilder