Knivbajonett - M/1894

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-2.JPG
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 101837 og 54973. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.Modell og produksjon

Type................................ Knivbajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk/Husqvarna/Steyr
Kunde.............................. Hær og Marine
Modell.............................. M/1894
Produksjonsperiode.......... 1894-
Antall produsert................ 101750
Serienummer.................... 1-20 000 (spredte), 30 0001-39 000, 39 001-121 000


Tekniske Data

Totallengde....................... 335 mm
Klingelengde..................... 215 mm
Klingebredde..................... 19 mm
Balglengde........................ 227 mm


Beskrivelse

Kort knivbajonett M/1894 ble laget for M/1894 Krag Jørgensen geværet.

Klinge og grep er laget av et stålstykke. Skjefteplatene er av tre og er festet til tangen med en gjennomgående skrue med mutter. Øverst på grepet er det et lite hull for feste av portepe. Nederst på grepet sitter en trykknapp som både fungerer for å låse ut bajonetten fra balgen og for å låse ut bajonetten fra geværet.

Klingen er rett og enegget. Den har ikke hulslipninger. Bajonettene ble opprinnelig levert stålblanke, men de finnes også i blånert utgave. Dette ble muligens innført senere for at bajonettene ikke skulle blinke i sollys.

Balgen er av stål og har kuleformet doppsko. Munnblikket er festet til balgen med to skruer. Inne i balgen finnes en treflis som skal beskytte eggen mot slitasje. Balgen ble levert blånert eller svartlakkert.


Merking

Bajonettene er merket med serienummer på klingebrystet og på balgens munnblikk. Klingebrystet er merket med fabrikkmerke og eventuelt mottaker eller kontrollstempel. Bajonetter av denne modellen ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk, Husqvarna i Sverige og ved Steyr i Østerrike.

Bajonettene fra Steyr er merket med "OE" over "WG" på klingebrystet. Jacob Maximilian Gran Paaske sitt kontrollmerke finnes på klingebrystet og på den ene siden av doppskoen. Ansvarlig kontrolloffiser sitt merke finnes på klingens høykant samt på den andre siden av doppskoen.


Kilder
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 111
  • Norske Militærgeværer etter 1867, Karl Egil Hanevik, ISBN 82-993143-1-3, side: 192, 339

Brukt til våpen

M/1894 Hæren

M/1894 Marinen


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973 og 101837. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973 og 101837. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk. Bajonett og balg fikk samme serienummer som våpenet de tilhørte.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk. Kronet H7 på klingebrystet. Kontrollmerket til Haakon Finne nederst.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973. - Montering på Krag Jørgensen

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973. - Montering på Krag Jørgensen

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973. - Montering på Krag Jørgensen

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert i Steyr. Bajoonetten er avbildet med portepe, noe som blant annet korporaler i Garden brukte.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert i Steyr. Klingebrystet er merket OE over WG. Nederst er kontrollstempelet til Jacob Maximilian Gran Paaske.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert i Steyr. Bajonett og balg fikk samme serienummer som våpenet de tilhørte.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 101837. - M/1894 produsert i Steyr.

Bilde mangler
Foto: - - Arvid Karlsen - Serienummer: 101837. - M/1894 produsert i Steyr.

Bilde mangler
Foto: - - Sten Rath - Serienummer: 23275. - M/1894 bajonett produsert i Steyr. Her vises ansvarlig kontrolloffiser sitt merket på klingens høykant. Østerrikeren Klaseck Adalbert?

Bilde mangler
Foto: - - Sten Rath - Serienummer: 23275. - M/1894 balg produsert i Steyr. Den ene siden av doppskoen er merket med samme merke som klingens høykant. Østerrikeren Klaseck Adalbert?

Bilde mangler
Foto: - - Sten Rath - Serienummer: 23275. - M/1894 balg produsert i Steyr. Den andre siden av doppskoen er merket Jacob Maximilian Gran Paaske sitt kontrollmerke. Paaske har også merket klingen.