Døllebajonett - M/1867 (18 lødig)

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Marine
Modell.............................. M/1867 (18 lødig)
Produksjonsperiode.......... -
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 490 mm
Klingebredde..................... 22 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for 18 lødig kammerladningsgevær M/1867 som ble omgjort til Landmarks mekanisme for bruk i Marinen.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846/49/55, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3 - 4 cm fra spissen. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Balgen er av lær, og har en messingstolpe på baksiden som fungerer som feste til bajonettasken. Hærens modell har til sammenligning en lærflik med knappehull.


Merking

Bajonettene er merket med kronet K på klingebrystet. Serienummeret er stemplet på armen. De aller fleste er også merket med en M for Marine.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 88

Brukt til våpen

M/1842/67 Landmark

M/1845/67 Landmark

M/1849/67 Landmark

M/1852/67 Landmark

M/1855/67 Landmark

M/1857/67 Landmark

M/1857/67 Landmark