Døllebajonett - M/1846 Liége

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Liege-Dolle-M1846-1.JPG
Foto: - - Ronny Øvland - Liége M/1846Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ A. Francotte, Liége, Belgia
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1846 Liége
Produksjonsperiode.......... 1846-1847
Antall produsert................ 1500
Serienummer.................... 1-1500


Tekniske Data

Totallengde....................... 580 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 72 mm
Klingelengde..................... 485 mm
Klingebredde..................... 23 mm
Vekt................................. 420 gram


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1846. Det er produsert ca 2700 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 1500 stk ved Liége i Belgia og 1500 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

Merkingen varierer. Klingebrystet er som regel merket med 19 samt kontrollmerker. Halsen kan blant annet ha en ring med bokstavene JP med 46 eller 47. Noen har ES med krone, mens andre igjen kan ha S med krone. I tillegg kan man finne serienummer på armens høyre side. Bajonettene har også gjerne avdelingsmerker på døllen.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 232-237
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 85
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7
  • Hærmuseet, Merkekatalogen 1960, Hærmuseet, -, side: 183

Brukt til våpen

M/1846 Liége


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Låseringen.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Låseringen.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Kontrollmerket JP 47 ble brukt av Liége på døllebajonetter produsert i 1847.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - M/1846 fra Liége var ofte stemplet med 19 på klingebrystet. Dette er ikke serienummer.

Bilde mangler
Foto: - - Ronny Øvland - Døllen er merket med avdelingsmerke C.31.