Døllebajonett - M/1842/44 Liége

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1842/44 Liége
Produksjonsperiode.......... 1844-
Antall produsert................ -
Serienummer.................... -
Basert på modell............... M/1842 Liége


Tekniske Data

Totallengde....................... 570 mm
Ringdiameter.................... 23 mm
Døllelengde........................ 70 mm
Klingelengde..................... 495 mm
Klingebredde..................... 23 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1842. Det ble produsert ca 400 stk ved Kongsberg Våpenfabrikk og ca 100 stk i Liége.

Bajonetten kan ved første øyekast se ut som M/1846, men armen er tynnere og overgangen mellom arm og klinge er noe annerledes. Låseringen er som M/1846, men det fylte hullet etter feste av den Kyhlske låsefjæren er synlig. Den ytre enden av det tydligere stoplesporet er også fylt igjen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. I 1844 ble det approbert en endring på bajonetten som innebar at den Kyhlske låsefjæren ble byttet ut med en låsering som kunne vris for å låse bajonetten til geværet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender 4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

De ca 100 bajonettene som er produsert i Liége er merket med Liége kontrollmerker på armen.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 231
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7

Brukt til våpen

M/1842/44 Liége