Døllebajonett - M/1843 - Type III

./picts/default.jpg
Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør..................... Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær (Krigsskolen)
Modell.............................. M/1843 - Type III
Produksjonsperiode.......... 1843
Antall produsert................ 25
Serienummer.................... 56-80


Tekniske Data

Totallengde....................... 477-479 mm
Ringdiameter.................... 22 mm
Døllelengde........................ 67-68 mm
Klingelengde..................... 398-407 mm
Klingebredde..................... 18 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1843 for Krigsskolen. Krigsskolekadettene var i forskjellige aldersgrupper (og lengder), slik at man fant det nødvendig å produsere M/1843 geværet i tre forskjellige lengder. Døllebajonettene ble derfor også laget i tre lengder. De lengste bajonettene ble satt på de korteste geværene. Det ble produsert ca 80 stk til sammen, derav ca 30 stk av den korteste, og 25 cm av de andre to lengdene.

Bajonetten festes til geværet ved at døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. Bajonetten vris så slik at bajonettklakken går inn i et vinkelspor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 7,5 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Dimensjonene på disse varierer noe fra eksemplar til eksemplar. Mål for kjente eksemplarer:

Nr: 58 Totallengde: 479 mm Klingelengde: 407 mm

Nr: 71 Totallengde: 477 mm Klingelengde: 398 mm


Merking

Bajonetten er merket med kronet K på klingebrystet. Serienummeret er stemplet på døllen. Siden av armen er merket med Jens Landmarks kontrollmerke.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 225-227
  • MTM - 144 (Juni 2011), Karl Egil Hanevik, ISSN 0806-0843
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 84

Brukt til våpen

M/1843 - Type III