Døllebajonett - M/1842 Kongsberg

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1842-1-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1.Modell og produksjon

Type................................ Døllebajonett
Produsent........................ Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde.............................. Hær
Modell.............................. M/1842 Kongsberg
Produksjonsperiode.......... 1842-1844
Antall produsert................ 400
Serienummer.................... 1-400
Etterfølgende modell.......... M/1842/44 Kongsberg


Tekniske Data

Totallengde....................... 565-570 mm
Ringdiameter.................... 23 mm
Døllelengde........................ 70-72 mm
Klingelengde..................... 490-495 mm
Klingebredde..................... 23 mm


Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1842. Det ble produsert ca 400 stk ved Kongsberg Våpenfabrikk og ca 100 stk i Liége.

Bajonetten har Kyhlsk fjær oppkalt etter rustmester Chr. W. Kyhl. Det består av en tynn fjær med hull for bajonettknasten som er montert over stolpesporet på døllen. Fjæren er festet med en skrue. Hensikten med denne var at man unngikk den tykke låseringen som fantes på andre bajonettmodeller. Tykk låsering medførte at man måtte ha høyere korn. Senere tester viste at dette systemet ikke fungerte veldig bra i felt.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. Fjæren holder bajonetten på plass.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender 4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.


Merking

De ca 400 bajonettene som er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk er merket med kronet K på klingebrystet.


Kilder
  • Døllebajonetten i Norsk bruk, Finn Aarum & Stein G. Sægrov, Forsvarsmuseet, 1983, side: 205
  • Norske Blankvåpen 1814-1980, Karlsen/Mathiesen/Ruud, ISBN 82-02-04915-6, side: 82
  • Norske Kammerladningsgeværer og karabiner for Hæren 1842-1877, Harald Sunde, ISBN 82-91380-000-7

Brukt til våpen

M/1842 Kongsberg


Flere bilder

Bilde mangler
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 1.